Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Управление и органи / Декански съвет

   

проф. д-р Даниел Вълчев - декан

стая 236, тел. 9308 427,

dvulchev@uni-sofia.bg

 

доц. д-р Евелина Стоева-Димитрова - зам.-декан по учебна дейност, учебен план и учебни програми, рейтингова система

стая 236, тел. 9308 427,

estoeva@uni-sofia.bg

 

доц. д-р Камелия Цолова - зам.-декан по научната дейност, развитие на академичния състав, акредитационни процедури

стая 236, тел. 9308 427,

kncolova@uni-sofia.bg

 

доц. д-р Мартин Белов - зам.-декан по международна дейност и международно сътрудничество, дигитализация и виртуална среда

стая 236, тел.9308 427

mbelov@uni-sofia.bg