Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Студенти / Съобщения

   

_____________________________________________________________________________________________________

ВАЖНО!!!

На вниманието на всички студенти в бакалавърските и магистърските програми, администрирани от г-жа Камелия Янакиева!!!!

 

Срокове за подаване на молби за допускане до държавен изпит за бакалаври и магистри в Отдел „Студенти” при ИФ:

 

1. Специалност История и философия:

  • за летен държавен изпит: 11.07. и 19.07.2016 г. - от 27.06.2016 г. до 8.07.2016 г.
  • за септемврийски държавен изпит: 8.09. и 09.09.2016 г. - от 24.08.2016 г. до 7.09.2016

2. Специалности, бакалаври и магистри, администрирани от К. Янакиева:

  • за летен ДИ 19.07.2016 г. - от 27.06.2016 г. до 12.07.2016 г.
  • за септемврийски държавен изпит: 8.09.2016 г. – от 24.08.2016 г. до 7.09.2016 г.

 

Забележка: На 13, 14 и 15 юли молби да държавен изпит, за специалностите, администрирани от К. Янакиева ще се приемат само от 9.00 до 10.00 часа и от 15.00 до 16.00 часа, поради течаща кампания за записване на новоприетите студенти.

 

Необходими документи: студентска книжка, една снимка, бележка от Факултетната библиотека, удостоверяваща, че студентът не дължи книги. Молба формуляр за допускане до държавен изпит се получава в Отдел „Студенти” при Исторически факултет.

_____________________________________________________________________________________________________

ВАЖНО!!!!

Тържествената церемония за връчване на дипломите за висше образование за всички студенти от Историческия факултет, бакалаври и магистри, ще се състои на 20 май 2016 г. (петък) в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" от 10.00 часа.

  • Студентите, които ще участват е необходимо да дойдат в 8.00 часа в Аулата за регистрация и получаване на тоги.
  • Потвърждение за участие в церемонията - в Отдел "Студенти", на място или по телефона от 9.05.2016 до 18.05.2016 г.

_____________________________________________________________________________________________________