Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Бакалавърски програми / Исторически факултет / Археология

   

Обща информация

 • За катедрата

Развитието на българската археология и стремежът, преподаването на Археология в СУ да отговаря на реалните нужди от адекватно обучени специалисти по археология, предопредели учредяването на специалност Археология при Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Това стана основно благодарение на усилията на доайена, проф. д-р Людмил Гетов. През 1992 година Факултетният съвет на Исторически факултет прие решение за създаване на специалност Археология и след утвърждаването на предложението от Академичния съвет на СУ, през учебната 1992/1993 година беше приет първият випуск от студенти в специалността. Днес в бакалавърската степен се обучават 165 студенти, а в магистърската програма за 2003/2004 година - 28 студенти, бакалаври по археология на СУ, както и от други висши училища в София и страната. От учебната 2004-2005 г. е обособена и магистърска програма по Археометрия, в която ще се обучават 6 студенти с бакалавърска степен от специалността.

В учебния план балансирано се съчетават основни курсове по четирите базови направления - Праистория, Тракийска археология, Класическа археология и Средновековна археология, курсовете по основни исторически дисциплини и специализаращи и факултативни четения. От учебната 2003-2004 г. стана възможна една по-оптимална структура и съдържание на бакалавърската програма. Въвеждането на магистърска степен от 2002/2003 година даде възможност за развитие на образованието в СУ по-близо до съвременните стандарти в структурно и в съдържателно отношение.

 • Теренните практики

Опитът от обучението в контекста на специализацията по Археология (до 1992 г.) показа ефективността от лятната теренна практика на големи обекти за практическото професионално обучение на бъдещите специалисти по археология. В пряка връзка с учебния план беше предвидена задължителна практика през първите три летни сезона на обучението, провеждана на значими обекти по Праистория, Тракийска археология, Класическа археология и Средновековие (срв. картата).
Обекти за задължителна лятна археологическа практика

1. Праистория

 • Юнаците 1995-1997
 • Каблешково
 • Дуранкулак 1994-1996
 • Мъдрец 1993-1994 г.
 • Михалич 1997-1998 г.
 • Резово - 2000 г.
 • в. Адата, с. Гарваня - 2000 г.

2. Тракийска археология

 • Сборяново 1994 -

3. Класическа археология

 • Кабиле 1995 -
 • Топола 1994 г.

4. Средновековна археология

 • Дуросторум - Дръстър - Силистра - 1995 - .

Преподаватели

 • Проф. д-р Костадин Костадинов Рабаджиев - ръководител катедра
 • Проф. д-р Тотко Нейков Стоянов
 • Проф. д-р Красимир Петров Лещаков
 • Доц. д-р Петя Георгиева Георгиева
 • Гл.ас. д-р Румяна Василева Колева
 • Гл.ас. д-р Никола Петров Теодосиев
 • Гл.ас. д-р Даниела Стоянова
 • Гл.ас. д-р Илиана Георгиева Борисова-Кацарова
 • Гл.ас. д-р Чавдар Кирилов
 • Гл.ас. д-р Елена Пенчева
 • Ас. Ивайло Марков Лозанов
 • Ас. Надежда Георгиева Тодорова
 • Лили Божилова - специалист

******