Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Изпитни сесии ОБНОВЕНА 18.07.2018!!!

   

________________________________________________________________________________________________

ИЗПИТНИ СЕСИИ на уч. 2017/2018 г.

График на септемврийската изпитна сесия на уч. 2017/2018 г.!!!

ВАЖНО!!!

Изпитът по Нова българска история в рамките на септемврийската сесия ще се проведе на 4 септември 2018 г., вторник.

 • Тестът ще бъде от 8,30 ч. в 65 ауд.
 • Устният изпит ще се проведе същия ден в 33 каб. и 35 ауд.

На изпита могат да се явят както третокурсниците, така и четвъртокурсници и семестриално завършили.

*******

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ на уч. 2017/2018 г.

 • 10.09.2018 г. - държавен бакалавърски изпит за всички специалности от Историческия факултет и всички магистри с първа и втора държавна сесия през м. септември по учебен план, Срок за подаване на молби при К.Янакиева от 23.08.2018 г. до 7.09.2018 г.
 • 11.09.2018 г. - защита на дипломни работи за археолози

*******

НА ВНИМАНИЕТО на студентите от магистърските програми:

 1. “Етнология и културна антропология”
 2. “Историко-етнически модели на националната сигурност”, които ще защитават магистърски тези на 10 септември 2018 г. /вторник/, трябва да предадат по 1 екз. от дипломната си работа /разпечатка/ и 1 CD на 4 септември 2018 г. от 10,30 до 12,00 в каб. № 28. при М. Кусева

На 10 септември 2018 г. ще се проведе държавен изпит /защита на дипломна работа/ за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР.

Защитите ще се проведат както следва:

 • МП “Етнология и културна антропология”: от 10,00 ч. в каб. № 26 А
 • МП “Историко-етнически модели на националната сигурност”: от 14,00 ч. в 40 ауд.

На 10 септември 2018 г., от 9,30 ч. в ауд. № 40, ще се проведе държавен изпит /писмен/ за студентите от специалност Етнология за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР.

*******

НА ВНИМАНИЕТО на студентите от специалност "История и география"!

ВТОРА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ

 • 3 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. – ГЕОГРАФИЯ
 • 10 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. – ИСТОРИЯ

Подаване на молби: От 23 август до 30 август 2018 г. Необходимо е студентите да носят бележка от библиотеката и снимка.

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ:

НА ВНИМАНИЕТО на студентите от специалност "История и философия"!

ВТОРА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ:

 • 5 СЕПТЕМВРИ 2018 г. – ФИЛОСОФИЯ – ауд. 82 от 9:00 часа
 • 10 СЕПТЕМВРИ 2018 г. – ИСТОРИЯ – ауд. 23 от 9:00 часа

________________________________________________________________________________________________