Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Изпитни сесии ОБНОВЕНА 10.02.2018!!!

   

________________________________________________________________________________________________

ИЗПИТНИ СЕСИИ на уч. 2017/2018 г.

График на зимната изпитна сесия:

График за изпитна сесия на студентите от 1 курс-неспециалисти, МП" Образованието по история в следното училище"

 • Средновековна история - гл.ас. д-р Н. Дюлгеров - 03.02.2018 г. от 9.30 ч.
 • Средновековна българска история -доц. д-р Георги Николов- 17.02.2018 г. - 11.00 ч.
 • История на Византия - гл.ас. д-р А. Миланова- 24.02.2018 г. - 10.00 ч.
 • Съвременна история- доц. д-р Г. Алексиева-5.02.-11.00 ч.;12.02.- 10.30 ч.

*******

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ПО НОВА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ ПРЕЗ:

 • зимната сесия
 • ликвидационната сесия (8-16 май)
 • лятната сесия
 • септемврийската сесия

ЗА СТУДЕНТИТЕ, ЗА КОИТО ИЗПИТЪТ ПО НОВА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ Е УСЛОВЕН ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ САМО ПРЕЗ:

 • ликвидационна сесия (8-16 май)
 • септемврийска сесия

*******

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ на уч. 2017/2018 г.

 • 20 февруари 2018 г. - защита на дипломни работи за магистърски програми, които имат по учебен план държавна сесия. Срок за подаване на молби за допускане до защита за магистри при К. Янакиева - от 12.02.2018 г.до 16.02.2018 г./включително/
 • 10 юли 2018 г. - държавен бакалавърски изпит за всички специалности в Историческия факултет и всички магистри с първа държавна сесия през м. юли. Срок за подаване на молби при К. Янакиева - 25.06.2018 до 9.07. 2018 г.
 • 11.07.2018 г.- защита на дипломни работи за археолози
 • 10.09.2018 г. - държавен бакалавърски изпит за всички специалности от Историческия факултет и всички магистри с първа и втора държавна сесия през м. септември по учебен план, Срок за подаване на молби при К.Янакиева от 23.08.2018 г. до 7.09.2018 г.
 • 11.09.2018 г. - защита на дипломни работи за археолози

 

ВНИМАНИЕТО на студентите от специалност "История и география"!

ПЪРВА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ:

 • 10 ЮЛИ 2018 Г. – ИСТОРИЯ
 • 27 ЮЛИ 2018 Г. – ГЕОГРАФИЯ

Подаване на молби за държавен изпит при Нина Христова: От 2 юли до 6 юли 2018 г.

ВТОРА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ

 • 3 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. – ГЕОГРАФИЯ
 • 10 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. – ИСТОРИЯ

Подаване на молби: От 23 август до 30 август 2018 г. Необходимо е студентите да носят бележка от библиотеката и снимка.

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ:

________________________________________________________________________________________________