Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на Система за плазмено отлагане на наноструктури и третиране на флуиди, във Физически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по две обособени позиции

   

Обособена позиция № 1 Доставка на система за плазмено отлагане на наноструктури;

Обособена позиция № 2 Доставка на система за плазмено третиране на флуиди.

 

Срок за получаване на оферти: 22.01.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 23.01.2019 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1.