Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Публични състезания / Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградния фонд

   

Срок за получаване на оферти: 23.03.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 24.03.2020 г., 13:00 ч., Ректорат - зала 1.