Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени публични състезания

   
Дата: 23.02.2018г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-34/23.02.2018г.
УИН номер на РОП:
Предмет: „Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградния фонд на Софийския университет „Св. Климент Охридски“”
 
Дата: 19.09.2017г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-134/19.09.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0022
Предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“
 
Дата: 14.07.2017г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-101/14.07.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0017
Предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“
 
Дата: 18.01.2017г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-5/18.01.2017г.
УИН номер на РОП: 00640-2017-0003
Предмет: „Периодична доставка на офсетови плаки и проявители за термални пластини“