Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ФХФ, СОБСТВЕНОСТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

   

Срок за получаване на оферти: 28.11.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 29.11.2018 г., 11:00 ч., Ректорат - зала "Яйцето".