Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Асистент на Директор в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 16 юни 2023 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт GATE – Големи данни в полза на интелигентно общество - е първият високотехнологичен център за научни изследвания и иновации в областта на Големите данни и Изкуствения Интелект в България и Източна Европа. Той е създаден през 2019 г като научен институт на Софийския университет в партньорство с Технологичния университет Чалмърс и Чалмърс Индустриални Технологии, Швеция – европейски лидери в изследванията и иновациите в областта и водещи в стратегически инициативи като AI Sweden, AI Research Centre, AI Innovation of Sweden и Digital Twin Cities.

Институтът има за цел да създаде уникална среда и инфраструктура за приложни научни изследвания в най-съвременните технологични области – Големи данни и Изкуствен интелект и да се превърне в глобално конкурентен дигитален хъб за иновации и прилагането им за решаване на глобални проблеми в областта на „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“, „Умна индустрия“, „Интелигентно правителство“.

GATE e инициатива, която инвестира в хората, поставяйки специален фокус върху младите и талантливи изследователи. Основната и цел е да развие значителен научен капацитет и да вдъхнови и култивира следващото поколение учени и експерти в областта на Големите данни и Изкуствения Интелект.

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2023 г., Институт GATE търси подходящ кандидат за следната свободна позиция:

 

Асистент на Директор на Институт GATE

 

Отговорности:

 • Организира и координира ежедневните ангажименти на Директора на Института;
 • Грижи се за графика на Директор на Института и за организирането на ключови срещи;
 • Планира и организира външни и вътрешни срещи и събития на Директора;
 • Отговаря за резервациите за пътувания и настаняване на Директора на Института;
 • Води протоколи на срещи, подготвя писма и друга кореспонденция според изискванията на Директора на Института;
 • Приема и осъществява телефонни обаждания и предава съобщения;
 • Приема и предава документи за подпис от Директора на Института;
 • Посреща и се грижи за гостите и бизнес партньорите на Директора и на Института;
 • Води входяща и изходяща кореспонденция от името на Директора на Института;
 • Подпомага събирането на материали и изготвянето на презентации в помощ на Директора;
 • Осъществява дейности по организация, администриране и поддръжка на всякакви материали от срещи, преговори, оферти, решения, договори и други пряко свързани с дейността на Института и Директора;
 • Сътрудничи си активно с всички служители на компанията, оказва общаадминистративна помощ;

 

Изисквания към кандидатите:

 • Средно или висше образование в областта на бизнес администрацията или сходна област;
 • Опит и/или желание за реализация като офис асистент или личен асистент на ръководител;
 • Конфиденциалност при изпълнение на задълженията и поставени задачи;
 • Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо;
 • Много добри компютърни умения и високо ниво на MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
 • Инициативност, подход, ориентиран към резултати и подчертано внимание към детайлите;
 • Положително отношение и мотивация за отлично административно обслужване на членове на екипа и на външните партньори на Института;
 • Желание за работа в малък и ефективен екип и постигане на резултати в кратки крайни срокове.
 • Точност и професионализъм.

 

Нашето предложение:

 • Работа в иновативна, мултикултурна среда, с възможности за придобиване на разнообразен опит и професионално развитие.
 • След преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността.
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на вашите умения и опит.
 • Приятна и разнообразна среда със забавни тиймбилдинг и стимулиращи дейности;

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form - Gate (gate-ai.eu) до 16.06.2023 г. :

 • Мотивационно писмо, разкриващо Вашия интерес към позицията (max. 1 pp);
 • Актуална автобиография;
 • Копие от дипломи за завършено образование, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Две препоръки или лични референции, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл ,
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:
 • Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 16.06.2023 г.

2. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе до 30.06.2023 г.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: katya.danova@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.