Новини и събития

Второ класиране на кандидат-студентите за учебната 2024/2025 г. в Софийския университет

Резултатите от втория и окончателен етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2024/2025 г. бяха обявени на 23 юли 2024 г.

Резултати по проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално ударение“

Милена Миленова, изследовател от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, представи резултати от работа по проекта „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално ударение“ (№ КП-06-Н40/11 от 12.12.2019 към Фонд „Научни изследвания“ на МОН) на XIII международен семинар по проблемите на речевото продуциране (13th International Seminar on Speech Production / ISSP 2024). Научният форум е триенален и 13-тото издание се проведе в гр. Отран, Франция от 13 до 17 май 2024.

Всички новини
Кандидатстудентска кампания 2024
https://online.uni-sofia.bg
Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за учебната 2024/2025 г.