Новини и събития

Представяне на резултати по проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално ударение“

На международната конференция Speech prosody 2024, която се проведе от 2 до 5 юли 2024 г. в Лайден, Нидерландия, проф. д-р Бистра Андреева представи резултати от работата по проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално ударение“ (№ КП-06-Н40/11 от 12.12.2019). Проектът е на Факултета по славянски филологии на Софийския университет и е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката.

Второ класиране на кандидат-студентите за учебната 2024/2025 г. в Софийския университет

Резултатите от втория и окончателен етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2024/2025 г. бяха обявени на 23 юли 2024 г.

Всички новини
Кандидатстудентска кампания 2024
https://online.uni-sofia.bg
Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за учебната 2024/2025 г.