Новини и събития

Трето класиране на кандидат-студентите за учебната 2015/2016 г. в Софийския университет

Третият и последен етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2015/2016 г. беше обявен на 28 юли 2015 г. В третия етап на класиране участват потвърдилите от първия или втория етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-горна желана специалност, както и всички, некласирани на първите два етапа. Резултатите от третото класиране са окончателни.

За втора поредна година научен екип от СУ прави мониторинг на устойчивото развитие на туристическото развитие в Дунавския район

В периода април – юли 2015 г. в Дунавския район беше осъществено повторно прилагане на Европейската система от индикатори за устойчиво развитие на туризма (ETIS). Работата по прилагането на системата е осъществена от научен екип от катедра „География на туризма“ и студенти от специалност „Туризъм“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с ръководител проф. Васил Маринов.

Всички новини
 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2015

 

https://online.uni-sofia.bg