Новини и събития

В СУ се проведе семинар на тема „Изграждане на интеркултурна компетентност при подготовката на преводачи“

В Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе поредният информационно-обучителен семинар за преподаватели в рамките на проекта „Привеждане на обучението по превод в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят“.

С изпити по физика и философия и социални науки продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Днес в 14.00 часа в 255-та зала на Ректората започна кандидат-студентският изпит по физика. Патрик Богданов от Монтана изтегли тема № 3. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 45 души.

Всички новини
 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2015

 

https://online.uni-sofia.bg

 

 
 
 
 
 

 

 

Обзорен бюлетин-2014 г.

Януари 2015 г.

The Oxford Test of English в Софийски университет