Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Поделение "Социално-битово обслужване" / Студентски общежития

   

Предназначението на студентските общежития е за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти на редовно обучение в СУ "Св.Климент Охридски", чиито семейства не притежават собствен жилищен имот в София.

Поделение "Социално-битово обслужване" /ПСБО/ при СУ "Св.Климент Охридски" стопанисва следните общежития в Студентски град - София:

Общежитие Общежитие
Блок № 8 Блок № 52А
Блок № 17 Блок № 52Б
Блок № 18 Блок № 52В
Блок № 41А Блок № 55А
Блок № 41Б Блок № 55Б
Блок № 42Б Блок № 57А
Блок № 50А Блок № 57Б
Блок № 50Б Блок № 57В
Блок № 51  

 

Посетете официалния сайт на Поделение "Социално-битово обслужване":
http://uni-campus.net

Право на ползване

Комисия по настаняване (КН)

Ред за настаняване

Електронно плащане на наеми