Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Поделение "Социално-битово обслужване" / Студентски общежития / Комисия по настаняване

   

Цялостното настаняване в студентските общежития на СУ на студенти, специализанти и докторанти се извършва от Комисия за настаняване - КН (Комисия за класиране и настаняване в студентските общежития).

Съставът на КН се състои от пет члена, като най-малко 4-ма от тях са учащи се и се определя със заповед на Ректора за всяка учебна година.

Комисията се състои от представители на Студентския съвет, избрани след конкурс, организиран от Студентския съвет между месеците февруари и април.

Комисията се състои от студенти с достатъчен успех за класиране на общежитие.

КН се намира в Студентски град, блок 42, вх.Б.

e-mail: kn@uni-campus.net

тел. 862 29 16