Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Поделение "Социално-битово обслужване" / Студентски общежития / Право на ползване

   

Право на ползване на студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти с установени жилищни нужди в гр. София, при условие, че те или членовете на техните семейства не притежават в гр. София жилище или вила, годни за целогодишно обитаване, не обитават такива, предоставени им от държавата, общините или ведомствата, или жилището не задоволява жилищните им нужди.

За повече информация посетете официалния сайт на Поделение "Социално-битово обслужване"