Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Соня Златанова Маринкова - Йорданова, Факултет по педагогика

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/3907684414?pwd=WCt1NlBtd0dVQktpdWxZREFXVlRhdz09

Meeting ID: 390 768 4414
Passcode: 1234

Защита на докторската дисертация на Соня Златанова Маринкова Йорданова на тема „Оптимизиране управлението на малките общообразователни училища“ по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Образователен мениджмънт). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Йонка Първанова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: