Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Теория и история на държавата и правото / Проф. д-р Даниел Василев Вълчев

   

стая 311, тел. 9308 299, d.valchev@law.uni-sofia.bg

 

Автобиография на преподавателя (CV-EU)

Лична информация

Име Даниел Василев Вълчев
Адрес
Телефон 02/986 53 55
Факс 02/986 25 95
E-mail dvaltchev@av-bg.com

 

Националност българска

 

Дата на раждане 10.08.1962 г.

 

ТРУДОВ СТАЖ

Дати (от-до)

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

 

1989 – 1992 г. - Редовен аспирант в ЮФ на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”

 

1990 – 1992 г. - Хоноруван асистент в ЮФ на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”

 

1992 – досега – асистент, старши асистент, главен асистент, доцент в ЮФ на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

 

1992 – досега

  • Преподавател в Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски

Дисциплини: Обща теория на правото, Обща теория на държавата, Политически и правни учения, Защита на правата на човека

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

 

1994 г. СНС по право при ВАК

доктор по право

 

1983 – 1988 г. СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет,

специалност “Право”, магистър

 

1981 г. – IV ЕГ - Варна, средно образование

 

 

МАЙЧИН ЕЗИК

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ

[Френски език] [английски език] [Руски език] [....................]
Четене мн. добро мн. добро добро
Писане мн. добро мн. добро добро
Разговор мн. добро мн. добро мн. добро

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване и др.

 

 

 

Работа с Windows, MS Office, Internet Explorer, Mac

 

ЧЛЕНСТВА

 

  • Член на Българската асоциация по философия на правото и социална философия
  • Doctor Honoris Causa, Soka University, Токио, Япония
  • Печетен професор на Шанхайския университет, Шанхай, Китай

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ

 

  • Обща теория на правото
  • Обща теория на държавата
  • Политически и правни учения
  • Философия на правото
  • Защита на правата на човека