Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / История / Именити преподаватели

   
 • Петър Данчов - доцент по гражданско право и римско право
  06.11.1857 - 08.02.1993, гр. Сливен
 • Васил Балджиев - доцент по история на българското право
  01.01.1864 - 1894, гр. Пирдоп
 • Христо Стоянов - преподавател по гражданско право
  1842 - 01.07.1895, гр. София
 • Иван Дерменджиев - професор по административно право
  28.01.1920, гр. Казанлък
 • Васил Маринов - извънреден преподавател по наказателно право
  07.11.1856 - 22.10.1939, гр. Болград, Бесарабия
 • Марко Балабанов - частен доцент по римско и каноническо право
  гр. Клисура
 • Стефан Киров - професор по общо държавно и конституционно право
  12.08.1861 - 23.04.1948, гр. Стара Загора
 • Петър Абрашев - професор по гражданско съдопроизводство
  23.03.1866 - 17.06.1930, гр. Котел
 • Михаил Поповилиев - професор по международно право
  04.11.1873 - 20.12.1928, гр.В.Търново
 • Стефан Бобчев - частен хоноруван доцент по история на бълг. и славянското право
  20.01.1853 - 08.08.1940, гр. Елена
 • Тодор Кулев - професор по наказателно право
  27.09.1878 - 23.12.1942, гр. Котел
 • Симеон Ангелов - професор по гражданско право
  04.02.1881 - 12.04.1925, гр. В.Търново
 • Венелин Ганев - професор по търговско право
  04.02.1880 - 25.03.1966, гр. Русе
 • Димитър Мишайков - професор по статистика
  27.01.1883 - 02.11.1945, гр. Пазарджик
 • Петко Стайнов - професор по административно право
  19.05.1890 - 24.07.1972, гр. Казанлък
 • Петко Стоянов - професор по финансово право
  12.12.1879 - 07.12.1973,гр. Оряхово
 • Стефан Баламезов - професор по конституционно право
  09.09.1883 - 30.09.1960, гр.Кишинев, Бесарабия
 • Иван Базанов - професор по гражданско право
  27.01.1867 - 27.06.1943, Русия
 • Стоян Данев - професор по международно частно право
  26.01.1857 - 30.07.1949, гр. Шумен
 • Петър Богаевски - професор по междудържавно право
  23.01.1866 - 01.02.1929, гр. Москва
 • Иван Апостолов - професор по гражданско право
  02.04.1910 - 20.01.1981, гр. София
 • Петко Венедиков - професор по гражданско право
  22.12.1905 - 15.02.1995, гр. София
 • Живко Сталев - професор по гражданско право
  17.05.1912 - 2008, гр. Асеновград
 • Константин Кацаров - професор по търговско право
  18.06.1898 - 07.10.1981, гр. София
 • Анастас Тотев - професор по статистика
  09.08.1906 - 2000
 • Цеко Торбов - професор по философия на правото
  15.04.1899 - 08.07.1987, гр. Оряхово
 • Димитър Силяновски - професор по граждански процес
  25.10.1892 - 14.07.1971, гр. Крушово, Македония
 • Нисим Меворах - професор по гражданско право
  03.11.1891 - 14.06.1968, гр. София
 • Любен Василев - професор по гражданско право
  22.08.1911 - 09.02.1971, гр. Шумен
 • Ангел Ангелов - професор по административно право
  22.07.1911 - 03.11.1979, гр. София
 • Владимир Кутиков - професор по международно право
  08.08.1908 - 05.04.1980, гр. Варна
 • Михаил Андреев - професор по теория и история на държавата и правото
  09.11.1911 - 30.05.1978, гр. София
 • Александър Кожухаров - професор по гражданско право
  09.12.1907 - 15.08.1974,гр.София
 • Иван Ненов - професор по наказателно право
  08.09.1912 - 13.08.1983, гр. Стара Загора
 • Любомир Радоилски - професор по гражданско право
  15.12.1908 - 11.10.1968, гр. Ихтиман
 • Витали Таджер - професор по гражданско право
  03.05.1922 - 26.02.1922, гр. София
 • Лиляна Ненова - професор по семейно и наследствено право
  11.05.1921 - 14.01.1966, гр. Стара Загора
 • Борис Спасов - професор по конституционно право
  27.07.1912 - 20.06.2002, гр. Оряхово