Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Програми

   
 • Теория на възпитанието и дидактиката
 • Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
 • Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
 • Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника
 • Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
 • Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
 • Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език
 • Методика на обучението по изобразително изкуство
 • Методика на обучението по музика
 • Методика на обучението по физическо възпитание и спорт
 • Медийна педагогика
 • Гражданско образование
 • Сравнително образование
 • Предучилищна педагогика
 • Начална училищна педагогика
 • Социална педагогика
 • Специална педагогика
 • Логопедия