Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Следдипломна квалификация

   

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ И КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ

ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВА

 

НАИМЕНОВАНИЕ

ВИД

 
1 Подготовка на ресурсни учители за работа с деца със специални образователни потребности Следдипломна квалификация 12 месеца
2 Слухово-речева рехабилитация Следдипломна квалификация 12 месеца
3 Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност Следдипломна квалификация 12 месеца
4 Предучилищна педагогика Следдипломна квалификация 12 месеца
5 Начална училищна педагогика Следдипломна квалификация 12 месеца
6 Музикална педагогика Следдипломна квалификация 12 месеца
7 Ранно чуждо езиково обучение по английски език Следдипломна квалификация 12 месеца
8 Ранно чуждо езиково обучение по немски език Следдипломна квалификация 12 месеца
9 Терапевтични практики при аутизъм Следдипломна квалификация 3 месец
10 Арттерапевтична социално-педагогическа работа при емоционално-поведенчески проблеми Следдипломна квалификация 6 месеца
11 Европейска политика - концепции за реализиране на мултилатерални проекти Краткосрочен курс
12 Екологично образование в началното училище Краткосрочен курс
13 Ключови компетентности в обучението по математика, природни и обществени науки в началните класове Краткосрочен курс
14 Модулно обучение по физическо възпитание и спорт Краткосрочен курс
15 Разработване на образователни проекти Краткосрочен курс
16 Кризисна интервенция Следдипломна квалификация 6 месеца
17 Социална педагогика (неспециалисти) Следдипломна квалификация 6 месеца
18 Аниматор в туристически атракционен център Следдипломна квалификация

12 месеца

19

Педагогически и технически аспекти на работата с мултимедиен проектор

(за завършили степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър с педагогическа правоспособност)

Краткосрочен курс  
20 Педагогически и технически аспекти на работата с интерактивна бяла дъска Краткосрочен курс
21 Съвременен образователен софтуер за деца и ученици Краткосрочен курс
22 Работа с електронни варианти на учебниците по български език и литература в 1. - 4. клас Краткосрочен курс
23 Тонрежисура и виртуални студийни технологии Краткосрочен курс 4 месеца
24 Компютърна грамотност за детски и начални учители Краткосрочен курс 2 месеца

 

За контакти: ФНПП - Сектор СДК - инспектор: Лора ЧОРБАДЖИЙСКА
  София, бул. "Шипченски проход" 69А каб. 203, тел.: (02)9706 203
E-mail: sdk_fnpp@fnpp.uni-sofia.bg