Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Администрация / Отдел "Студенти"

   
ИНСПЕКТОРИ стая/тел Обслужва

 

Ася
ПОПОВА

 

 

314

тел. 029706243

a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg

 

Социална педагогика - бакалаври редовно обучение
Социална педагогика - бакалаври задочно обучение
Предучилищна педагогика с чужд език - бакалаври редовно обучение
Педагогика на масовата и художествена комуникация - бакалаври редовно обучение
Специална педагогика - бакалаври редовно обучение
     

Весела
МАНОЛОВА

 

314

тел. 029706244

v.manolova@fppse.uni-sofia.bg

Музика - бакалаври редовно обучение
Изобразително изкуство - бакалаври редовно обучение
Специална педагогика - бакалаври задочно обучение
Физическо възпитание и спорт - бакалаври редовно обучение
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - бакалаври редовно обучение
     
Албена
ДИМИТРОВА

314

тел. 029706244

albenaid@uni-sofia.bg

Предучилищна и начална училищна педагогика - бакалаври редовно обучение
Начална училищна педагогика с чужд език - бакалаври редовно обучение
Логопедия - бакалаври редовно обучение
     
Валентина
ЕДУАРД

320

тел. 029706237

v.eduard@fppse.uni-sofia.bg

Чуждестранни студенти
     

 

Петя
РУСЕВА

 

 

222

тел. 029706246

p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg

 

 

Докторанти - български и чуждестранни