Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Катедри / Практическо богословие / Преподаватели

   

Катедра "Практическо богословие"

доц. дбн Дилян Николчев

каб. 8
тел. 989 01 15 (18)

nikolchev@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
вторник 10 – 11
сряда 10 – 11

 

доц. д-р дякон Иван Иванов

каб. 5
тел. 989 01 15 (17)
ivan.ivanov@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
вторник 13.00 – 14.00
сряда 14.00 - 15.00

 

доц. д-р Костадин Нушев

каб. 6
тел. 989 01 15 (16)
kostadin.nushev@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
вторник 12 – 13
сряда 12 – 13

 

доц. д-р Ивайло Шалафов

каб. 3
тел. 989 01 15 (24)
ivajlo.shalafov@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
вторник 12 – 13,
четвъртък 13 – 14

 

доц. д-р Андриан Александров

каб. 3
тел. 989 01 15 (24)
andrian.aleksandrov@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
сряда 15 – 17
четвъртък 9 – 11

 

доц. д-р Иво Янев

каб. 6
тел. 989 01 15 (16)
yanev@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
вторник 12 – 13
сряда 12 – 13

 

гл. ас. д-р Татяна Иванова

каб. 6
тел. 989 01 15 (16)

tatyanaivanova@theo.uni-sofia.bg

приемно време:

вторник 14-16
сряда 14-16

 

Гл. ас. д-р Стоян Малинов

каб. 8
тел. 989 01 15 (18)

stoyanmalinov@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
понеделник 10 – 12
вторник 10 – 12

 

Гл. ас. д-р Любомир Игнатов

каб. 8
тел. 989 01 15 (18)
ignatovpost@theo.uni-sofia.bg

приемно време:
вторник 15 - 17
четвъртък 15 - 17