Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Галерия / Карта за легитимация

Карта за легитимация

Карта за легитимация на студент от СУ

Фонд 1, Опис 35, Архивна единица 296