Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за докторанти / Архив / Програма „Сасакава” към СУ обявява конкурс за еднократна, едногодишна докторантска стипендия в размер на 4000 щатски долара

   

Срокът за кандидатстване е до 24 септември 2023 г.

 

Стипендиите „Сасакава“ са предназначени за подпомагане на изследователската работа на докторанти по темата на техните дисертации в рамките на 12 месеца.

 

І. Изисквания към кандидатите:

- да са редовни докторанти в СУ „Св. Климент Охридски“, които се обучават по следните направления: изследвания на Източна Азия (Япония, Корея, Китай); история; културология; етнология и културна антропология; социология; философия; политология; психология.

- до изтичането на срока на редовната докторантура да остават не по-малко от 12 месеца.

 

ІІ. Необходими документи, които кандидатите трябва да представят:

- Молба (свободен текст) за участие в конкурса до Председателя на Управителния съвет на програма „Сасакава“, проф. дфн Анастас Герджиков;

- Академично CV;

- Попълнен формуляр за изследователския проект на кандидата (Темата на изследователския проект следва да съвпада с/или да е част от темата на дисертационния труд);

- Препоръчително писмо от научния ръководител на кандидата.

 

ІІІ. Всички документи трябва да бъдат подписани, сканирани и изпратени на адрес: sasacawa@uni-sofia.bg

 

ІV. Етапи на провеждането на конкурса:

- Срокът за подаване на документите е до 24 септември 2023 г.

- Провеждане на събеседване с предварително одобрените кандидати – между 16-20 октомври 2023.

- Обявяване на резултатите от конкурса до 1 ноември 2023.