Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок за съгласуване и подписване на документите от страна на СУ: 31 август 2018 г.

Срок за кандидатстване към ФНИ: 5 септември 2018 г., 17.00 ч.

 

 

Срок за съгласуване и подписване на документите от страна на СУ: 31 август 2018 г.

Срок за кандидатстване към ФНИ: 5 септември 2018 г., 17.00 ч.

 

 

Срок за съгласуване и подписване на документите от страна на СУ: 31 август 2018 г.

Срок за кандидатстване към ФНИ: 5 септември 2018 г., 17.00 ч.

 

 

 

 

 

 

Крайна дата за кандидатстване: 30 март 2018 г.

 

 

Срок за съгласуване и подписване на документите от страна на СУ: 26 юли 2017 г.

Срок за кандидатстване към ФНИ: 31 юли 2017 г., 17.00 ч.

 

 

Срок за съгласуване и подписване на документите от страна на СУ: 24 юли 2017 г.

Срок за кандидатстване към ФНИ: 17 ч. на 27 юли 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Представяне на Приоритетна ос 1 от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“


На 08.07.2015 година (сряда) от 13:00 часа в аула 130 на Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски” (София 1164, бул. “Джеймс Баучър” № 1) ще се проведе информационна среща за представяне на Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020.

Информацията ще бъде представена от заместник-министъра на образованието проф. дхн Николай Денков, като е предвидено и време за задаване на въпроси.

 

Съгласно Заповед на Ректора на СУ с № РД 19-234/28.05.2015 г. в срок до 1 юли 2015 г. всички преподаватели на Софийски университет „Св. Климент Охридски” трябва да въведат в електронната система „Авторите” информация за осъществената от тях научна дейност за 2014 г. по всички заложени в системата показатели

 

Срок: 26 март - 15 април 2015 г.

 

Дати на провеждане: 9-10 февруари 2015 г.

 

 

Срок за кандидатстване: 08.05.2015 г.

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с публикуваната в страницата на ФНИ информация за класиране и финансиране на проектни предложения от "Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания в приоритетни области - 2014 г." Ви информираме, че един брой подписан оригинал на декларациите от A до Д може да получите в отдел „Научна и проектна дейност“, който се намира в тунела на Ректората, срещу ресторанта. Ако са Ви нужни повече от един брой подписани оригинали, може да изтеглите попълнените декларации от тук и да ги подпишете заедно с договорите.

Молим всички ръководители, чиито проектни предложения не са одобрени, да влязат в системата projects.uni-sofia.bg и да сменят статуса на предложенията от „подаден“ на „неодобрен“.

 

 

 

 

 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30 юли 2014 г.

 

  • Заповед за въвеждане на информация за научната дейност на преподавателите в информационната система "Авторите"

В изпълнение на чл. 7 ал. 2 от Закона за насърчаване на научните изследвания предстои изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища.

Във връзка с изпълнението на тази задача и съгласно Заповед № РД 19-353/11.06.2014 г. , в срок до 14-ти юли 2014 г. всички преподаватели на Софийски университет „Св. Климент Охридски” трябва да въведат в електронната информационна система за научната дейност „Авторите” информация за осъществената от тях научна дейност за 2013 г. по всички заложени в системата показатели.

Информационна система за научната дейност "Авторите"

 

 

 

 

Поканата се отнася за изследователи, както в начало на кариерата така и за утвърдени, чуждестранни и местни

 

 

Краен срок: 16 април 2014 г.

 

 

Срок за кандидатстване: 29.08.2014 г.

 

 

Срок за кандидатстване: 17.03.2014 г.

 

 

Срок за кандидатстване: 07.05.2014 г.

 

 

Срок за подаване на първите проектни предложения: до 20 декември 2013 г. в деловодството на Университета

Срок: 10 декември 2013 г.

 

  • Среща – представяне на projects.uni-sofia.bg

Уважаеми колеги,

Както знаете на 29 юли 2013 г. официално стартира електронна система, която поддържа база от данни за всички проекти, по които се работи в Софийски университет – projects.uni-sofia.bg.

В тази връзка ви каним да вземете участие в среща – представяне на програмата, на която да се запознаете по-детайлно с функциите и ползите от разработения продукт, както и да дадете своите предложения за неговото подобряване.

За преподавателите от ИФ, ФФ, ФСлФ, ФКНФ, Бог. Ф, ФЖМК, ЮФ, ФП, ФНПП, ГГФ и Стоп. Ф срещата ще се проведе на 10-ти декември (вторник) от 15 ч. в Нова конферентна зала на Ректората.

За преподавателите от ФХФ, ФМИ, ФзФ, БФ и МФ срещата ще се проведе на 11-ти декември (сряда) от 15 ч. в Заседателната зала на Факултет по химия и фармация.

С цел срещата да бъде възможно най-ползотворна ви молим да попълните приложения формуляр за участие , с който може предварително да зададете своите въпроси и предложения за подобрения на системата.

Моля изпращайте попълнените формуляри на e-mail: yana_hristova@admin.uni-sofia.bg в срок до 8-ми декември 2013 г.

 

  • Заповед за въвеждане на информация за научната дейност на преподавателите в информационната система "Авторите"

В изпълнение на чл. 7 ал. 2 от Закона за насърчаване на научните изследвания предстои изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища.

Във връзка с изпълнението на тази задача и съгласно Заповед № РД 19-270/08.08.2013 г. , в срок до 23-ти септември 2013 г. всички преподаватели на Софийски университет „Св. Климент Охридски” трябва да въведат в електронната информационна система за научната дейност „Аторите” информация за осъществената от тях научна дейност за 2012 г. по всички заложени в системата показатели.

Информационна система за научната дейност "Авторите"

 

  • Стартира електронна система за научноизследователските проекти на СУ

На 29 юли 2013 г. официално стартира електронна система, която ще поддържа база от данни за всички проекти, по които се работи в Софийски университет. С цел системата да заработи адекватно и да дава възможно най-точни данни и справки и на основание на Заповед № РД 19-264/29.07.2013 г e нужно в срок до 15-ти септември 2013 г. целият преподавателски състав на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, както и служителите на Университета, които са част от екипите разработващи проекти, да си направят първоначална регистрация на адрес: http://projects.uni-sofia.bg/, както и да въведат информация за проектите по които СУ е страна или партньор.

В електронната система http://projects.uni-sofia.bg/ се въвежда информация за всички активни към момента проекти на Университета, както и информация за всички приключили проекти след 01 януари 2011 г.

Изключение правят само вътрешноуниверситетските проекти, които са финансирани по Наредба № 9 на МОН/08.8.2003 г.