Начало / Новини / Конкурси / Архив / Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа – 2021 г. (Петър Берон и НИЕ)

   

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.09.2021 г.

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.

 

Обща цел на програмата

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. Изследователят може да е от всякаква националност. Не се прилагат възрастови ограничения. Изследователят трябва да се премести или да се е преместил от друга страна на територията на България, където се намира бенефициентът. Изследователят не може да е пребивавал или да е осъществявал основната си дейност (работа, проучвания и т.н.) в България повече от 12 месеца в рамките на трите години непосредствено преди крайния срок на кандидатстване.

 

Индикативен бюджет на конкурса:

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2021 година е 960 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел. Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

 

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от тези области попада темата на изследването им:

• Химия (CHE)

• Обществени и хуманитарни науки (SOC)

• Икономически науки (ECO)

• Информатика и инженерни науки (ENG)

• Околна среда и науки за Земята (ENV)

• Науки за живота (LIF)

• Математика (MAT)

• Физика (PHY)

 

Предложения, подадени в „Хоризонт 2020“ MSCA Individual Fellowships-Standard European Fellowships Calls: MSCA-IF-EF-ST с българска приемаща организация (висше училище/в т.ч. и военно образователни институции/или научна организация) или Мария-Склодовска Кюри –Индивидуално финансиране –Реинтеграционен грант MSCA-IF-EF-RI, подадени в периода от последните три процедури преди процедурата по националната програма, които са получили оценка от 80% и нагоре, но не са получили финансиране от ЕК, могат да бъдат подавани в настоящата процедура. Ако такова предложение е представено в настоящата покана и отговаря на критериите за допустимост и приемливост съгласно процедурата, описана в раздел 6.2 на Специфичните насоки на програмата, предложението се финансира директно, без да бъде разглеждано от съответния панел. Срокът на изпълнение съвпада със срока, зададен в нефинансираното предложение, но не повече от 24 месеца.

 

Препоръчително е потенциалните кандидати за стипендията да се свържат предварително с перспективни учени от българска научна институция, които биха могли да бъдат супервайзъри на проекта.

 

Допълнителна информация, насоки и документи за участие ще откриете:

На български език: https://www.fni.bg/?q=node/1336

На английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1337