Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор"

   
Предстоящи защити
Архив
 
Архив за уч. 2019/2020 г.
Архив за уч. 2018/2019 г.
Архив за уч. 2017/2018 г.
Архив за уч. 2016/2017 г.