Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности

   

НОВ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Приет с решение на Академичния съвет на 31 октомври 2018 г., изменен и допълнен с решение на Академичния съвет от 29 май 2019 г., изменен и допълнен с решение на Академичния съвет от 17 юли 2019 г.

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академическия съвет

 

 

Процедури по заемане на академични длъжности

Процедури по придобиване на научни степени