Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Дейл Ф. Айкелман бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

   
Проф. Дейл Ф. Айкелман бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата в Ректората проф. Дейл Ф. Айкелман от Дартмут колидж, САЩ, бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по класически и нови филологии и е по повод приноса му в развитието на българската арабистика, близкоизточни изследвания и ислямознание, за подкрепата на учени и екипи в съвместни международни проекти и изследвания, както и личното му участие в съвместни публикации с български учени.

Събитието бе открито от декана на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова, която приветства присъстващите и представи проф. Айкелман и неговата дейност.

Дейл Айкелман e изтъкнат професор по антропология в Дартмут Колидж – основано през 1769 г. висше училище, което в наши дни е изследователски университет, част от „Бръшляновата лига“, класиран сред водещите академични институции в света. Ученик и в много отношения интелектуален приемник на Клифърд Гиърц (1926-2006 г.), днес Айкелман е определян като най-влиятелният в световен мащаб антрополог на Близкия изток и исляма от своето поколение и като водещия антрополог на исляма в света. Той има впечатляваща по своя обем научна продукция – почти двадесет книги, включващи и преводите на различни езици, както и над сто студии и статии в международни научни издания. Огромното му признание в различни страни – от Съединените щати, Западна и Източна Европа през Северна Африка и Близкия изток, Русия, Централна Азия до Япония – произтича от интелектуалните отношения и влияние, с които Айкелман се ползва не само поради своите научни тези и теории, но и благодарение на усета си за академично общуване и обмяна на идеи с колеги от различни области, които той е подкрепял неотклонно през последните десетилетия.

1-111

Дейл Флойд Айкелман е роден през 1942 г. в Евъргрийн Парк около Чикаго. Бъдещият антрополог получава основното и средното си образование в държавни училища, десет процента от възпитаниците на които продължават да учат след средното си образование. Кандидатства в Дартмут, където избира да учи антропология и у него се оформя интерес към арабския свят и исляма. Записва магистърска програма по ислямознание в канадския университет „Макгил“ (McGill University) – едно от средищата на тази научна област в Северна Америка, където се изучава история на исляма и арабски език. От 1966 г. в Чикагския университет Айкелман получава друга магистърска степен – вече по антропология (1968) – и последвалата я докторска степен в същата област (1971). Чикаго действително е център на антропологията, където младият възпитаник на Дартмут и „Макгил“ среща Клифърд Гиърц. Тук работи и внезапно споминалият се през 1968 г. световноизвестен историк на исляма Маршал Ходжсън, чиито трудове Айкелман познава още от „Макгил“.

1-1

След Чикаго Айкелман продължава да поддържа интереса си за връзката между история и антропология – вече като асистент, доцент и професор по антропология в Нюйоркския университет, където преподава в продължение на 18 години между 1971 г. и 1989 г. Цялото му по-нататъшно развитие, като изтъкнат професор по антропология в Дартмут преминава под знака на така зададеното преплитане между етнография и ислямознание, между антропологически подходи и исторически търсения.

1-8

Деканът на Факултета по класически и нови филологии акцентира и върху интелектуалното наследство, което Дейл Айкелман ще остави след себе си. То е свързано с шест кръга взаимосвързани научни проблеми, във връзка с които той получава широко международно признание в областта на близкоизточните изследвания и полемиките около исляма: проблемите на религиозния авторитет; религията и новите медии; политиката в мюсюлманските общества; образованието; етнография на Северна Африка (Мароко); и етнография на Близкия изток (Оман). Научната дейност на Айкелман отрано преминава под знака на интердисциплинарността, на която обаче той не гледа безрезервно и никога не е смятал за самоцел. В неговите трудове се пресичат и съчетават по конкретен начин две големи интелектуални традиции – историческото ислямознание като западно академично поле, свързано с развитието на ориенталистиката, и антропологията.

1-3

Проф. Данова припомни, че до този момент Дейл Айкелман е познат на българския читател с две от книгите си. Първо е преведена монографията „Мюсюлманската политика“, написана в съавторство с работилия във Великобритания учен Джеймс Пискатории. Наскоро (2019 г.) екип на Катедра „Арабистика и семитология“ при Софийския университет издаде и неговата по-широкообхватна книга „Близкият изток и Централна Азия: Антропологически подход“. По този начин трудовете на Дейл Айкелман станаха неразривна част от работата на българските изследователи и студенти в области като арабистика, ислямознание, филология, история, етнология, социална антропология, философия на политиката и културология.

В биографията на Дейл Айкелман се открояват също работата му като президент на Асоциацията за близкоизточни изследвания в Северна Америка, членството му (1976-1977) в Института за академични изследвания в Принстън, изследователската му дейност през 2000-2001 и 2010 г. в Института за академични изследвания в Берлин, а през 1996-1997 г. и в Международния център за учени „Удроу Уилсън“ във Вашингтон.

1-7

От 1998 до 2002 г. американският антрополог е член на Академическия съвет на лайденския Международен институт за изследване на исляма в модерния свят (International Institute for the Study of Islam in the Modern World – ISIM), в чиято дейност взема активно участие. Дълги години Дейл Айкелман е водещ на две ключови за областите на близкоизточните изследвания и ислямознанието издателски поредици – в Принстънското университетско издателство и „Брил“.

От 2003 г. до наши дни е координатор на проекта за изграждане на първото кувейтско частно висше училище от американски тип – Американския университет в Кувейт, възприел като свой академичен модел традициите на Дартмут. През 2009 г. Дейл Айкелман е избран за Карнегиев учен (Carnegie Scholar), а през 2011 г. получава наградата за изтъкнат учен (Distinguished Scholar Award) от Близкоизточната секция на Американската антропологическа асоциация. От 2007 г. до сега е и председател на Танжерския институт на Американската легация с музей (Tangier American Legation Institute and Museum – TALIM).

Проф. Данова подчерта, че предложението на Катедра „Арабистика и семитология“ за присъждането на званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет на професор Дейл Ф. Айкелман се основава на първо място върху неговите високи научни постижения в пресечната точка между антропологията, арабистиката и историческото ислямознание, но и на оказваната от професор Айкелман в продължение на почти две десетилетия неизменна подкрепа за развитието на арабистиката, близкоизточните изследвания и ислямознанието в Софийския университет и България.

Приносът на професор Дейл Айкелман за Софийския университет и българската наука може да бъде обобщен в две основни направления – пряка подкрепа за учени и екипи в съвместни международни проекти и изследвания, както и лично участие в съвместни публикации с български учени.

Той посещава България за пръв път през 2005 г. като специален участник в международната конференция „Ислям и публичност: Глобални и регионални измерения“ с участието на арабисти, историци, философи и богослови от Софийския университет. От тогава датира и първото посещение на Айкелман в нашия университет, където на 9 март 2005 г., като част от честванията по случай 30-годишнината на специалност „Арабистика“, той изнесе и публична лекция на тема „Социалните науки под обсада и близкоизточните изследвания“. От този момент нататък професор Айкелман винаги е оказвал подкрепа на Катедра „Арабистика и семитология“ и развитието на близкоизточните изследвания в нея.

1-3-к

Професор Айкелман пряко допринася за развитието на научните изследвания в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и чрез участието си в други академични форуми и проекти на учени от Университета. През 2006 г., заедно с изтъкнатия френски социален учен в областта на изследванията върху исляма Оливие Роа и с други изследователи от Европа и Близкия изток, Айкелман участва в международната конференция „Ислямът и политиката в пространството на Широка Европа“, проведена в София.

Той подкрепя и продължава да допринася не само за развитието на специалност „Арабистика“ в Алма матер, но и на дисциплинарните полета, застъпени в работата на Университетския център за изследване на религиите. С международната дейност на този център, както и със специалност „Арабистика“, бяха свързани още няколко посещения на проф. Дейл Айкелман в София през последните години, когато домакини на някои от срещите и семинарите бяха също Центърът за академични изследвания и Американският научен център в София.

Проф. Мадлен Данова обобщи, че така Дейл Айкелман постепенно остави своя трайна диря в развитието на българската арабистика, близкоизточни изследвания и ислямознание, допринасяйки също така за разработването и разбирането на редица теми и въпроси, разглеждани от етнографията и други социални науки, историята, философията на политиката, религиознанието и теологията. Книгите и студиите на проф. Айкелман отдавна са част не само от библиографията на много български учени, но и от учебните програми в различни университетски специалности. През 2022 г. в издателство „Брил“ излезе от печат и съвместен труд на професор Айкелман с проф. Симеон Евстатиев, ръководител Катедра „Арабистика и семитология“ в Софийския университет.

Проф. Данова подчерта, че през изминалите години, включително и в резултат на тези свои посещения и преки срещи в София, професор Айкелман успя предизвика интереса на преподаватели и студенти от различни факултети на Софийския университет – освен арабисти от факултета по класически и нови филологии, на етнолози от Историческия факултет, на културолози и философи от Философския факултет, на теолози от Богословския факултет и на колеги от други научни институции в България.

1-6

Проф. Дейл Ф. Айкелман бе удостоен със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.

Проф. Дейл Ф. Айкелман благодари за оказаната чест и изрази радостта си да бъде в Софийския университет. Почетният доктор на Софийския университет произнесе академично слово на тема: „Център и периферия през ХХI век".

1-11
1-13

"За мен е чест отново да съм тук, в Софийския университет, който съм посещавал по множество поводи от 2005-та насам. Живеем в трудни времена. Да виждам този Университет да просперира и това, че продължаваме да поддържаме отлична връзка, е удоволствие за мен!", написа в Почетната книга проф. Айкелман.

1-14

След церемонията проф. Айкелман и проф. Евстатиев се срещнаха с директора на Университетската библиотека доц. Анна Ангелова и дариха съвместната си книга на библиотеката.

1-2-к

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":