Начало / Университетът / Други звена / Музеи / Mузей по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми / Колекции / Пирит