Начало / Студенти / Студентски организации / Студентски съвет / За нас / Структура

   
SS

Студентски съвет (СС) е организация, съществуваща по Закона за висшето образование и финансирана от бюджета на Университета.
Членовете на СС са общо 60 - 52 студенти и 8 докторанти. Всички те се избират пряко от студентите, като всеки факултет, в зависимост от големината си, разполага с различен брой представители. Това, което е най-важно за теб е, че основната цел на съществуване на тази организация е да бъде в помощ на студентите и всеки може да се обърне към нас за съвет или помощ в рамките на компетенциите ни.

Членовете на Студентския съвет участват в организирането и управлението на Университета като институция по няколко начина:

  • Чрез представители на Общото събрание на Университета, в Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се (КСБВУ), Софийската комисия за разпределение и контрол по експлоатацията на студентските общежития и столове, участие в разпределението на стипендиите и помощите за студентите;
  • Чрез свои структури, които взимат решения за вътрешната организация, дейностите, организирани от Студентския съвет и одобрение на студентски проекти.

Структурите на Студентския съвет са няколко:

  • Общото Събрание се състои от всички членове на Студентския съвет, заседава поне веднъж месечно и може да взима важни решения като промени в правилника, избиране на председател, представители по комисии.
  • Председателят на СС е наистина отговорен пост – макар и да няма кой знае колко правомощия и привилегии, на него се пада задачата да координира голяма организация като Съвета както на вътрешно ниво, така и на ниво връзки с администрацията.
  • Студентският изпълнителен съвет (СИС) се състои от само един представител от факултет, които се излъчват от Общото събрание. Тяхна е задачата да одобряват или отхвърлят студентските проекти, които са основен начин да поискаш съдействие от нас, ако имаш добри идеи.
Obrazovanie1
  На Комисията по образованието се пада амбициозната и отговорна задача да поддържа качеството на образованието в Университета, като работи за практическа насоченост на учебното съдържание, привлекателни форми на обучение, които представят атрактивно учебното съдържание, както и промяна на количеството изучавани чужди езици и нови информационни и комуникационни технологии.
BlobServlet
  Основната дейност на Комисията по социално-битовите въпроси е да подпомага разрешаването на социално-битовите проблеми на студентите и да защитава правата им. Комисията може да разгледа жалби и оплаквания, касаещи битовите въпроси на учащите, но такива, които не са били удовлетворени от КСБВУ или ПСБО. Към тази комисия можете да се обърнете, ако имате препоръки или оплаквания от градския транспорт и студентските преференции като цяло. Тя се занимава и с организирането на кръводарителски акции, празнични акции по случай 8ми март, посрещане на новоприети студенти и др.
admin
  Комисията по връзки с администрацията осъществява връзката между Студентския съвет и университетското ръководство. Ако имаш конфликт с администрацията – хората от комисията могат да съдействат за разрешаването му. Тях можеш да попиташ и за актуална информация за срокове при подаване на документи (за стипендии и др.)
culture
  Комисията по култура организира културните дейности и инициативи на студенти от Университета- прожекции на филми, дарителски акции на книги и др.
pr-small
  Комисията по връзките с обществеността поддържа връзки с всички студентски организации и клубове из цялата страна, с медиите, за да осигури съответната публичност за проектите на Студентски съвет.
th2_1186998857Earth
  Задачата на Комисията по международната дейност е да създава и поддържа връзки с чуждестранни университети и техните студентски съвети, както и да информира своевременно за предстоящи конференции, семинари, стажантски и обучителни програми в чужбина.
sport
  Приоритет на Комисията по спорт е да стимулира студентския спорт. Ако си възпитаник на Университета и активен спортист, можеш да се обърнеш към комисията, за да ти помогне. Ако искаш да организираме турнир по някакъв спорт, дори и да е поло или надбягване с мишки – също.