Начало / Студенти / Студентски организации / Студентски съвет / За нас / Проектна дейност

   
Проектна дейност

 

Всяка твоя добра идея за студентска инициатива може да бъде подкрепена под формата на студентски проект към СС.

Студентски съвет подпомага студентски проекти финансово-материално, медийно-институционално, организационно или по какъвто и да било друг начин, стига проектът да стимулира студентската активност и креативност. Процедурата за кандидатстване е в няколко стъпки:

  • Описване на проекта по образец-формуляр в подробности – бюджет на проекта, набелязани цели и план за осъществяването им
  • Подаване на проекта в онлайн платформата за финансиране на проекти на Студентски съвет – http://diaphanum.uni-sofia.bg/
  • Разглеждане на проекта на следващия СИС
  • При одобрение – посочената сума за бюджет се изтегля и се предоставя на лицето-вносител на проекта. Той, от своя страна, трябва да я отчете в посочения срок.
  • При отхвърляне – проектът може да се внесе наново, но само след съществени промени.
  • По време на реализацията – бенефициентът трябва да упоменава задължително СС като свой партньор и да разпространява предоставените му бренд-материали на Съвета.
  • След реализацията на проекта – вносителят му трябва да представи устен и писмен отчет за разходите и ефекта на проекта пред СИС.

Така че, ако имаш добри идеи, които смяташ, че могат да бъдат от полза за теб и колегите ти от целия университет, ако искаш да допринесеш за модернизирането на мястото, където учиш – не се колебай да поискаш нашето съдействие. Ние много добре знаем, че промените идват от най-неочаквани места и много ценим твоето мнение. Работните комисии в Студентски съвет се грижат за изпълнението на дейности в основните направления. Всяка една от тях е отворена са всеки студент от университета, който има хъс и енергия за работа в полза на другите.