Начало / Новини / Новини и събития / Публична лекция по информационно право на тема: „Данни, регистри и удостоверения: технически и правни аспекти“

   
Публична лекция по информационно право на тема: „Данни, регистри и удостоверения: технически и правни аспекти“

На 3 декември 2022 г. се проведе онлайн публична лекция по информационно право на експерта в областта на информационните технологии Жоро Пенчев на тема: „Данни, регистри и удостоверения: технически и правни аспекти“.

Жоро Пенчев е софтуерен специалист с над двадесет годишен опит в управлението и осъществяването на софтуерни проекти, в преподавателска дейност и в изграждането на гражданското общество в България. Работил е в областта на електронното управление, иновациите и образованието в неправителствения сектор, на общинско ниво, както и на национално ниво, включително като съветник на министъра на електронното управление. Сред проектите му са изграждането на първия национален портал за отворени данни и законодателството за отворен код в публичните проекти.

Организатор на събитието е гл. ас. д-р Калина Георгиева от катедра „Теория и история на държавата и правото“ в ЮФ на Софийския университет. То е част от поредицата събития , посветени на развитието на правото на информационното общество, по повод 130-та годишнина на Юридическия факултет на Софийския университет.

Лекцията бе открита от Ангел Петров, главен секретар на министерство на електронното управление, който поздрави Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с неговата 130-та годишнина и подчерта необходимостта от обучение на квалифицирани кадри в областта на информационните технологии и в частност по право на информационното общество.

В своето изложение Ангел Петров акцентира върху това, че развитието на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса преминава през решаването на предизвикателството, свързано с дигитализацията на регистри и осигуряване на оперативна съвместимост за преминаване към автоматизиран обмен на данни и електронни документи.

В контекста на Европейската стратегия за данните Ангел Петров запозна аудиторията с основните цели на Стратегията за развитие на електронното управление и Концепцията за регистрова реформа, която като основополагаща част от стратегията, има за цел да оптимизира организацията на регистрите в държавната администрация намаляването на разходите за тяхната поддръжка, гарантирането на служебен обмен на информация и данни за предоставяне на качествени услуги, както и осигуряването на възможност за предоставянето на услуги, базирани на регистрите от други административни органи.

В своето изложение Жоро Пенчев представи актуалната тема за управлението на данни от технологична и практическа гледна точка, като едновременно с това разгледа нейното отражение в нормативната уредба, като отграничи техническите от правните аспекти.

Представена бе общата идея за данни, информация и знание, както и начинът, по който тя намира проявление в работата на държавата с данни и регистри. Демонстриран бе начинът за достъп до регистри, поддържани на законово основание от публичния сектор, както и методите за обработка на такива данни. Разгледани бяха примери за реализация на принципа за еднократно събиране на данни, който следва да действа в работата на административните органи съгласно Закона за електронното управление.

Специално внимание в изложението му бе отделено на режима на отворените данни и приетите в областта европейски нормативни актове от последните години, част от който се прилагат пряко в българското законодателство, а друга част следва да бъдат въведени в него посредством националния Закон за достъп до обществена информация. Очертани бяха бъдещите предизвикателства пред България в областта.

На 14 декември 2022 г. от 16.30 ч. в Конферентната зала в Ректората ще се проведе Кръгла маса по информационно право .

poster Kragla masa 2@2x