Начало / Новини / Новини и събития / Публична лекция на тема „Правно регулиране на изкуствения интелект. Тенденции, възможности и ограничения. Подход, основан на риска“

   
Публична лекция на тема „Правно регулиране на изкуствения интелект. Тенденции, възможности и ограничения. Подход, основан на риска“

На 2 декември 2022 г. в аудитория 292 в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе публична лекция по информационно право на проф. д-р Ирина Цакова на тема: „Правно регулиране на изкуствения интелект. Тенденции, възможности и ограничения. Подход, основан на риска.“ Организатор на събитието е гл. ас. д-р Калина Георгиева от Катедра „Теория и история на държавата и правото“.

 

Лекцията е част от поредицата събития , посветени на развитието на правото на информационното общество, по повод 130-та годишнина на Юридическия факултет.

Ирина Цакова е доктор по „Теория на държавата и правото“ от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, професор по Информационно право в Международно висше бизнес училище. Учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ и ръководител на Център за цифрови права. Автор на множество монографии, статии и учебници в областта на правното регулиране на виртуалното пространство и цифровите технологии.

1-7

Заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Васил Маринов поздрави Юридическия факултет за инициативата и посочи, че сме свидетели на експлозивно развитие на технологиите, което изпреварва общественото развитие и възможностите за тяхното рационално използване.

1-4

Изкуственият интелект е не само възможност, но и риск, посочи проф. Маринов и допълни, че той не следва да замества човешката автономия, нито пък да предполага загуба на личната свобода. В тази ситуация ясно се очертава необходимостта от ясна регулаторна уредба, основана на риска, за да не се стигне до ситуация, в която изкуственият интелект пречи на естествения интелект и дори може да го застрашава, подчерта още заместник-ректорът.

1-9

Лекцията бе открита от министъра на електронното управление Георги Тодоров, който поздрави Юридическия факултет на Софийския университет със 130-та му годишнина и изтъкна, че темата е част от материята на информационното право, а Министерството на електронното управление има водеща роля в развитието на информационното общество и информационните технологии на национално ниво. По думите му едно от предизвикателствата е именно навлизането на изкуствения интелект в публичния и частния сектор. За да могат гражданите да се възползват от преимуществата на технологиите на изкуствения интелект, е необходима правна рамка за гарантиране на сигурността и правата им, която да отчита рисковете, свързани с някои приложения на тези технологии, каза министър Тодоров и пожела успех на инициативата и в обучението по право в областта на информационното право в Софийския университет.

1-12

В своето изложение проф. Ирина Цакова представи актуалната тема за изкуствения интелект от гледна точка на правото на информационното общество. На първо място тя се спря на специфики на системите за изкуствен интелект от гледна точка на правното регулиране, като постави темата в контекста на машинно обучение и изкуствените невронни мрежи. Представи на аудиторията първите международноправни актове в областта и разгледа режима на технологията за изкуствен интелект в САЩ и Китай. Основен акцент в лекцията бе регулаторният подход на Европейския съюз, основан на риска.

1-11

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":