Начало / Новини / Новини и събития / Преподаватели от Факултета по науки за образованието и изкуствата получиха отличия на Софийския университет

   
Преподаватели от Факултета по науки за образованието и изкуствата получиха отличия на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата в Ректората на Софийския университет проф. Стефан Алтъков, проф. Буян Филчев и проф. Орлин Дворянов от Факултета по науки за образованието и изкуствата получиха отличия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Те им бяха връчени от заместник-ректора на Софийския университет проф. Васил Маринов в рамките на тържественото връчване на дипломите за завършено висше образование на бакалаврите от випуск 2022 г. на факултета .

Проф. д-р Стефан Кирилов Алтъков бе удостоен с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

1-1

Проф. Алтъков заяви, че за него това е чест и признание за дългогодишния му преподавателски и творчески труд във факултета. Той отбеляза, че преди повече от 30 години е постъпил като асистент в Софийския университет, а днес се радва, че за изминалите години е извършена много добра работа и в университета присъстват изкуствата - нещо, което е смятал за своя мисия. Той отправи благодарност към колегите и студентите от катедрата, факултета и университета.

1-2

Проф. д-р Стефан Алтъков е изявен автор в областта на визуалните изкуства. Той е роден на 15 юли 1955 г. в София. Завършва специалност ..Живопис", магистърска степен в Националната художествена академия при проф. Найден Петков през 1982 г. Работи в областта на живописта и рисунката. Член е на Съюза на българските художници и на международната организация Association Internationale des Arts Plastiques.

Автор е на множество художествени произведения, представени в над 200 международни и национални изложби, биеналета, триеналета, квадриналета, форуми и фестивали за изкуство. Участник е в редица международни симпозиуми, проекти и пленери в областта на визуалните изкуства. Автор е на над 30 самостоятелни изложби в България и чужбина.

1-24

Проф. Алтъков е носител на редица награди: Голямата награда от X Биение на портрета INTERBIFER, Тузла, Босна и Херцеговина през 2002; Първа награда за живопис от изложбата на художниците от Северозападна България, Лом, 2005: Диплома за принос в изкуството от Майските дни на културата, Велико Търново, 2011; Първа награда за живопис на регионалната изложба „Живеем в земята на Ботев", Враца, България, 2014; Номинация от Международната изложба ArtRozaliada, Велико Търново, 2018. Награда от Международната изложба АrtRozaliada, Велико Търново, 2019.

Неговите произведения са собственост на Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, Музея на Националната художествена академия и много галерии в страната, както и на колекции за изкуство в България, Германия, Испания, Франция, Швейцария, Австрия. Италия, Гърция, Турция, Япония, Съединените американски щати, Нидерландия, Северна Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Полша, Египет и др.

Проф. Алтъков е утвърден и авторитетен преподавател и ръководител. Професионалното и академичното му развитие са тясно свързани със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Катедра „Визуални изкуства”.

1-9

От 1987 година той е редовен асистент, а след това – старши асистент и главен асистент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Защитава дисертация в СНС по педагогика при ВАК през 1999 г. Става доцент (2000 г.) и професор по живопис и цветознание (2005 г.) в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Той е бил ръководител на Катедра „Изобразително изкуство” от 2008 до 2012 г. и от 2012 до 2016 г. и на Катедра „Визуални изкуства” от 2016 до 2020 г. Бил е заместник-декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата от 2011 до 2015 г. и от 2015 до 2019 г. Проф. Алтъков е един от застъпниците за приемане на новото име на факултета през 2018 г. Многократно е избиран за член на Факултетния съвет на ФНОИ и член на Общото събрание на Университета.

Председател е на комисии за изготвяне на доклади за програмна акредитация на различни специалности във ФНОИ. Член е на управителния съвет на факултета през периода 2011-2019 г.

Проф. Алтъков има голям личен принос за създаването и развитието на Катедра „Визуални изкуства” и на специалностите „Изобразително изкуство” и „Графичен дизайн“. През 1994 г. той с съосновател на специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство", която по-късно става специалност „Изобразително изкуство".

През 2007 г. проф. Алтьков инициира обособяването на Катедра „Изобразително изкуство” като самостоятелна катедра, а през 2016 г. - преименуването й в Катедра „Визуални изкуства” и създаването на специалност „Графичен дизайн“. Като преподавател и ръководител на Катедра „Визуални изкуства” той допринася за високото ниво на обучение в специалностите „Изобразително изкуство” и „Графичен дизайн". Подпомага успешното кариерно развитие и израстването на преподавателите. Той е уважаван и авторитетен преподавател, научен ръководител на докторанти и на много дипломанти в бакалавърските и магистърските програми.

Научно-експертната дейност на проф. Алтьков е свързана с участието му като член на Специализирания научен съвет по изкуствознание и изобразително изкуство към ВАК от 2007 до 2010 г. Многобройни са неговите участия като председател и член в експертни групи за институционална и програмна акредитация към НАОА в периода 2002-2017 г. и многократно е председател и член на научни журита за хабилитация и защита на дисертации в няколко български университета.

С цялостната си дейност творческа, научна, преподавателска и управленска - проф. д-р Стефан Алтьков отстоява и утвърждава авторитета на Катедра „Визуални изкуства“, Факултета по науки за образованието и изкуствата и Софийския университет.

1-3

Проф. Буян Филчев бе удостоен с Почетен нагръден знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ първа степен. Получавайки отличието, той посочи, че приема наградата като уважение към всичко, което е направил в рамките на факултета и се надява, че присъствието му е допринесло за имиджа и на факултета, на катедрата и на самия университет.

Проф. Буян Филчев е дългогодишен преподавател в катедра “Визуални изкуства" (по-рано катедра “Изобразително изкуство”) към ФНОИ (по-рано ФНПП). Същевременно той е утвърден и признат художник, забележителен графичен дизайнер, селекционер и организатор на множество международни и национални форуми в областта на графиката и илюстрацията. Приносът му в областта на изобразителното изкуство е безспорен, а името му се нарежда сред най-изтъкнатите творци от неговото поколение, активно присъстващи и понастоящем на българската и международна арт сцена. Буян Филчев е автор на визията на уеб сайта на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и на запазените знаци на отделните факултети към университета. Създател е на програмите за специалност „Графичен дизайн“, успешно стартирала във ФНОИ през 2017 г. специалността и в момента е сред най-предпочитаните в университета. Като преподавател в катедра „Визуални изкуства“ той допринася за високото ниво на обучение в специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“. Професор Филчев се ползва е изключителен авторитет и уважение сред своите колеги и студенти. Той е научен ръководител на докторанти и на много дипломанти в бакалавърските и магистърските програми.

С цялостната си дейност - творческа, научна и преподавателска проф. Буян Филчев отстоява и утвърждава авторитета на Катедра „Визуални изкуства“, Факултета по науки за образованието и изкуствата и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1-13

Буян Филчев е роден на 5 май 1952 година в София. През 1978 година завършва специалност „Илюстрация и оформление на книгата“ в НХА. От 1982 година е член на СБХ, секция „Графика и илюстрация“, както и на международната организация Association Internationale des Arts Plastiques. Многократно е избиран за ръководство на секцията, както и за член на Управителния съвет на съюза. Буян Филчев е председател на Организационния комитет на престижния форум Международно триенале на графичните изкуства София, селекционер, куратор и журиращ в национални и международни форуми за графично изкуство.

Участва в множество форуми за графично изкуство и изкуството на книгата в цял свят и в представителните изложби на българското изкуство в чужбина. Сред тях са престижни форуми като Международните биеналета на графиката в Брадфорд, Любляна, Биела, Лодз, Канагава, Радом, Маастрихт, Фрехен, Дуоро, Тайван и др., както и престижното биенале за изкуството на книгата в Братислава. Реализира самостоятелни изложби в България, Словакия, Германия, Полша и др. - към настоящия момент общо 27 на брой. Многократно е отличаван с награди за работата си - Награда за илюстрация на СБХ (1988), Награда за най-добра детска книга “Дом на книгата”, София (1988), Награда на СБХ за илюстрация (1990), Годишна награда на СБХ за графика (1990), Голямата награда на Есенния салон, София (1991), Сребърен плакет от Второто международно триенале на графиката, Кайро, Египет (1996), Награда за най-добре илюстрирана детска книга на името на Христо Г. Данов, Пловдив (1999), Награда за графичен дизайн на СБХ на изложбата “Изкуство на българската книга”, София (2006), Номиниран автор от „Пети национален конкурс Алианц България“, за графика (2016), Номиниран автор от „Шести национален конкурс Алианц България“, за графика (2018 ) и Награда на СБХ в Четвърти национален форум за графика на името на Георги Герасимов (2021). Дългогодишен сътрудник на издателство „Български художник“, а през 1995 година става и негов управител.

Негови произведения са притежание на НХГ, СГХГ, градските галерии в страната, както и в сбирката на парижкия колекционер Жорж Екли, в музея на фондация „Шрайнер“ в Бад Щебен, Германия и в други държавни и частни колекции в страната и чужбина.

През 1998 година постъпва като преподавател по „Графика и технологии“ в Софийския университет, през 2000 година става доцент, а през 2006 година - професор по “Графика и технологии”. Преподава дисциплини, обвързани с печатната графика, илюстрацията, графичния дизайн и визуалната комуникация. Съвместно с Майя Чолакова организира и провежда изложби в изложбените пространства на Столична библиотека, свързани с изкуството на книгата, в които вземат участие студенти от специалността “Изобразително изкуство”. Организатор е на уъркшопа по укийо-е, проведен във факултета от японската съвременна графичка Юка Сагава.

1-11

Автор е на множество студии и статии, разглеждащи проблемите на илюстрацията и изкуството на книгата в България, съвременните кирилски шрифтове, графичния дизайн и шрифтовата култура. Сред тях са: „Илюстрация и изкуство на книгата в България (1945-2006)“, „Някои аспекти касаещи проблемите при създаване на съвременни кирилски шрифтове за образователни и други цели“, “Изкуство на българската книга след 1945 година” в Българско изкуство 120 години българско изкуство, “Графика, Дарба: издание за младите белетристи, поети, художници, преводачи”, „Недооценяване на графичния дизайн и шрифтовата култура в системата на образованието и последиците от това“.

Успоредно с преподавателската си работа в периода 1995-1999 г. създава тоталния графичен дизайн на учебна система от помагала на издателство „Български художник“. През 1999-2003 г. реализира тоталния графичен дизайн на учебна система по английски език в 4 нива, предназначена за 1-4 клас на издателство „Летера“ - Пловдив. Автор е и на част от илюстрациите. През 2000-2019 г. участва като графичен дизайнер и илюстратор в създаването на учебници и учебни помагала на издателствата „Просвета“, „Азбуки Просвета“, „Труд“, „Прозорец“ и „Рива“. В периода 2000-2010 г. създава тотал дизайна на двата основни комплекта учебници, тетрадки и книги за учителя по всички предмети и класове (общо над 400). Създава и знаци за междупредметна връзка за целия комплект.

Участник и председател е на комисии за изготвяне на доклади за програмна акредитация на различни специалности в различни университети и висши училища в страната. Многократно е председател и член на научни журита за хабилитация и защита на дисертации в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Националната художествена академия, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ШУ „Константин Преславски“, ПУ „Паисий Хилендарски“.

1-4

Проф. д-р Орлин Дворянов бе удостоен с Почетен нагръден знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ първа степен. Проф. Дворянов благодари за наградата и добави, че през годините, в които е бил член на катедрата е срещал непрекъсната подкрепа от колегите си, а през 1994 г. е въвел нещо, което не се е преподавало дотогава - концептуалната тенденция в съвременното изкуство в няколко дисциплини, които води и до този момент. По думите му това е било голям пробив по отношение на преподаването и създаването на изкуство и посочи, че е щастлив да остави след себе си талантливи последователи.

Проф. Орлин Дворянов е дългогодишен преподавател в катедра „Визуални изкуства“ (по-рано катедра „Изобразително изкуство“) към ФНОИ (по-рано ФНПП), още от първите години на нейното създаване. В същото време той е сред художниците, поставили основите на българското съвременно изкуство, като осъществява едни от първите артистични опити, свързани е навлизането на концептуалните изразни форми у нас. Към момента Орлин Дворянов е утвърден и признат художник, както в страната, така и в чужбина, който се ползва с изключителен авторитет и уважение, както сред своите колеги, така и сред студентите. Зад гърба си има значително количество самостоятелни изложби и участия в престижни фестивали, форуми, симозиуми, изложби и пр. в сферата на концептуалното изкуство в страната и чужбина. Приносът му в областта на съвременното изкуство е безспорен, а името му е сред най-изтъкнатите творци от неговото поколение, активно присъстващи и понастоящем на българската и международна арт сцена.

1-14

Като преподавател в катедра „Визуални изкуства“ той допринася за високото ниво на обучение на студентите, като въвежда и развива дисциплини, свързани с концептуалните форми в съвременното изкуство. Важно е да се отбележат и организаторските му усилия за публично представяне на студенти от специалност „Изобразително изкуство“ и утвърждаването им като млади автори, е организираните с негова помощ впечатляващ брой изложби, фестивали, представяния и проекти, насочени именно в тази посока. Голяма е заслугата му и за международния обмен в сферата на културата и младежките дейности, в следствие на което десетки студенти и млади хора с интереси в сферата на изкуството получават възможност да пътуват в чужбина, да обменят идеи и да трупат безценен опит. Проф. Дворянов е научен ръководител на много дипломанти в бакалавърските и магистърските програми, както и на докторанти, успешно защитили своите докторати през годините. С цялостната си дейност - творческа, научна и преподавателска - проф. Орлин Дворянов отстоява и утвърждава авторитета на Катедра „Визуални изкуства“, Факултета по науки за образованието и изкуствата и Софийския университет.

Проф. д-р Орлин Дворянов е роден през 1951 г. в гр. София. През 1982 г. завършва Националната художествената академия в специалност „Декоративно-монументални изкуства“ (стенопис). От 1991 г. преподава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2004 г. защитава докторат по Методика на обучението по изобразително изкуство. От 2007 г. е доцент, а от 2013 г. е професор по „Теория на художествения образ“, „Акции и инсталации“ и „Хепънинг и пърформанс“. В рамките на преподавателската си дейност води редица теоретични и практически дисциплини, свързани със съвременното изкуство. В периода 2010 - 2015 г. е член на Културния съвет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Орлин Дворянов е сред художниците, поставили основите на българското съвременно изкуство. От средата на 70-те и през 80-те години на ХХ век той организира и участва в действията на „авангардните“ ъндърграунд групи „Кукув ден“ и „ДЕ“. Тези формации осъществяват едни от първите артистични опити, свързани с навлизането на концептуалните изразни форми у нас. През 1990 г. Орлин Дворянов е съучредител, а в последствие и основен организатор на сдружение „Изкуство в действие“ - първата независима артистична организация след политическите промени. От 1999 г. до момента, той е и неин председател. През 1992 г. е автор и водещ на телевизионно предаване със същото име, излъчвано по канал „Ефир 2“ на единствената тогава телевизия.

1-3

След 1989 г. Дворянов участва самостоятелно, в тандеми или в по-големи екипи в множество международни изложби, фестивали и културно-образователни проекти в Германия, Италия, Испания, САЩ, Франция, Полша, Румъния, Сърбия, Турция и др. Паралелно с това е и организатор на редица публични събития, свързани както с дейността на „Изкуство в действие“, така и с изяви на студентите от специалност „Изобразително изкуство“ в Софийския университет. Взима участие в редица фестивали, пърформънси и проекти в много страни.

Могат да се изброят още значително количество самостоятелни изложби и участия в изяви и проекти на Орлин Дворянов в страната и чужбина. Забележителни са организаторските му усилия за публично представяне на студенти от специалност „Изобразително изкуство“ на Софийския университет и утвърждаване на млади автори, завършили специалността. През 90-те години на миналия и през първите две десетилетия на настоящия век той е в основата на впечатляващ брой изложби, фестивали, представяния и проекти, насочени именно в тази посока. Сред най-значимите са мащабните проекти „2 а а а“ и „Такъв, какъвто съм“, свързани с множество изяви на студенти и млади артисти на територията на цялата страна; ежегодните участия на студентски изяви във фестивала „Малък сезон“, организиран от театрална работилница „Сфумато“, организацията на ежегодния фестивал на пърформанса „Шах с пешката“; организирането в продължение на 10 години на арт симпозиума в с. Деветаки и много други.

Голяма е заслугата му и за международния обмен в сферата на културата и младежките дейности. Още в началото на 90-те години на ХХ век Орлин Дворянов създава изключително трайни контакти с редица артистични и младежки организации в Западна и Централна Европа. На тази основа е организатор и лидер на впечатляващо количество артистични и младежки проекти по различни европейски програми. В следствие на тази му дейност десетки млади хора с интереси в сферата на изкуството получават възможност да пътуват и да обменят идеи и да трупат безценен опит.

Орлин Дворянов е и автор на голям брой студии, статии и книги, свързани с проблемите на съвременното изкуство и артпедагогиката. Първата му книга „Концептуалната тенденция в съвременното изкуство“ и до момента остава най-задълбоченото изследване на процесите в съвременното изкуство в световен мащаб от български автор.

1-6