Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса по информационно право

   
Кръгла маса по информационно право

На 14 декември 2022 г. в Конферентната зала в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Кръгла маса по информационно право, WantEd: Експерти по право на информационните технологии.

Наименованието на изданието на кръглата маса за 2022 г. цели да бъдат подчертани желанието за обучение и за обучаване, от една страна, а от друга - търсенето на достатъчно квалифицирани кадри в областта. Организатори на събитието са гл. ас. д-р Калина Георгиева от катедра „Теория и история на държавата и правото“ в Юридическия факултет на Софийския университет и д-р Маргарита Хубенова-Попова. То е част от поредицата събития, посветени на развитието на правото на информационното общество, по повод 130-та годишнина на Юридическия факултет на Софийския университет.

1-2

В първия панел на събитието организаторите представиха акценти в резултатите от изследване на потребностите за развитие на обучението по информационно право, проведено през 2022 г., състоящо се от две анкетни проучвания, едното насочено към специалистите в областта (Анкета за установяване на необходимостта от изучаване на правните проблемите на информационното общество), а другото към обучаемите по информационно право (Анкета за студентите, обучавани по информационно право в Юридическия факултет на Софийския университет, за установяване на необходимите дейности за развитие на дисциплината „Информационно право”).

1-1

Във втория панел на събитието под формата на среща-дискусия с практикуващи юристи и специалисти в областта на информационните технологии бяха представени на студентите част от възможностите за професионална реализацията в сферата на информационните технологии.

1-4

Участници в кръглата маса бяха:

Благослав Михайлов - софтуерен специалист и създател на платформата „Стража“. Завършил „Изкуствен интелект“ в Шефилдския университет във Великобритания. От 2017 разработва собствени проекти, много от които са доброволчески инициативи в полза на обществото.

Георги Пенчев - софтуерен специалист с над двадесет годишен опит в управлението и осъществяването на софтуерни проекти, в преподавателска дейност и в изграждането на гражданското общество в България. Работил е в областта на електронното управление, иновациите и образованието в неправителствения сектор, на общинско ниво, както и на национално ниво, включително като съветник на министъра на електронното управление. Сред проектите му са изграждането на първия национален портал за отворени данни и законодателството за отворен код в публичните проекти.

1-Участници1-20221214_174452

Жулиета Мандажиева - адвокат към САК, съдружник в адвокатско съдружие KDBMLaw. Завършила е право в СУ „Климент Охридски“ и специалност “Компютри и комуникации” в Queen Mary University of London. Практикува в областите IT аутсорсинг, разработване на софтуер, проекти в областта на облачните технологии, платежните услуги, електронната идентификация и други. Лектор е към Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ и автор на статии в посочените сфери на български и на английски език.

Калин Цветков - юрист с дългогодишен опит в областта на защита на личните данни, европейското право и международни право и международните отношения. Понастоящем отговарящ за защитата на личните данни в компания и нейните дъщерни дружества, които осъществяват дейност в повече от 50 държави. Завършил е право в Университета за национално и световно стопанство и магистратура по Право и технологии /Law and Technology (LLM) в Tilburg University. Автор е на монографично изследване, посветено на защитата на личните данни.

Росица Георгиева - юрист, началник на отдел „Правни дейности“ в Министерство на електронното управление. Професионалният и опит включва работа в областта на мрежовата и информационна сигурност в същата институция като държавен експерт и началник на отдел „Стратегии и политики в киберсигурността“, предхождана и от работа в областта на наказателното право и защитата на интелектуалната собственост. Завършила е право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и „Право на ЕС“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, завършваща дипломна работа в магистърска програма „Киберсигурност и цифрова криминалистика“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Тодор Тодоров - прокурор в Софийска градска прокуратура, работил е в сферата на компютърните престъпления и престъпленията против интелектуална собственост. Завършил право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и заемал длъжността „асистент” в Института за държавата и правото при БАН, секция Наказателно-правни науки. Автор на статии и монография, посветени на проблемите на наказателното право и процес.

Модератор на събитието бе доц. Деница Топчийска от Нов български университет, преподавател по “Обща теория на правото” и “Право на информационното общество”. Магистър по „Право“ и доктор по Право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с тема на дисертационен труд „Политика на ЕС за защита на личните данни“. Работила е като правен експерт в Комисията за регулиране на съобщенията и като ръководител на международни проекти. Автор е на монографията „Върховенство на правото. Теоретични аспекти” и на множество публикации в областта на правната теория и регулирането на цифровата среда, защитата на личните данни и свободата на информацията.

1-Студенти1-20221214_180451

Другите събития от поредицата за развитие на правото на информационното общество са:

Проведената на 2 декември 2022 г. в аудитория 292 в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" публична лекция по информационно право на проф. д-р Ирина Цакова на тема: „Правно регулиране на изкуствения интелект. Тенденции, възможности и ограничения. Подход, основан на риска“ и проведената на 3 декември 2022 г. онлайн публична лекция по информационно право на експерта в областта на информационните технологии Жоро Пенчев на тема: „Данни, регистри и удостоверения: технически и правни аспекти“ .

1-Обща-20221214_192311