Начало / Новини / Конкурси / Kонкурс за набиране на участници в Международния Фулбрайтов летен институт

   

Срок за кандидатстване: 2 юни 2014 г.

 

УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ПО ХУМАНИТАРИСТИКА „АЛМА МАТЕР“

НАУЧНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРЕПОДАВАНЕ И АКАДЕМИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

О Б Я В Я В А

 

Конкурс за набиране на 15 участници - докторанти, постдокторанти и млади учени

в Международния Фулбрайтов летен институт – 2014

(х. „Рио Правец“, 11 – 23 август 2014 г.)

 

От 11 до 23 август 2014 г. се организира поредният - Тринадесети международен Фулбрайтов летен институт. Тази авторитетна и ежегодна (след 2002 г.) инициатива на Българо-американската комисия на образователен обмен „Фулбрайт“ събира всяка година в България млади изследователи, преподаватели и студенти от всички краища на света, които се обучават в рамките на разнообразна програма от специализирани университетски интердисциплинарни курсове, изнасяни от известни учени и преподаватели от страната и чужбина (предимно от Европа и Северна Америка). През последните няколко години Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма матер“ към СУ „Св. Климент Охридски“ установи трайно партньорство с Комисия „Фулбрайт“ и тази година двете организации имат удоволствието да обявят отново конкурс за набиране на 15 участници, които ще получат пълна стипендия за участие в двуседмичната образователна програма, включваща такса участие, настаняване и пълен пансион (в стая с още един участник), а също и обучителни материали и участие в културната програма.

С оглед приоритетите на УКХ „Алма матер“ и постигнатите договорености при съставянето на програмата на ФИСИ-2014 право да участват в конкурса имат всички български докторанти, постдокторанти (защитили дисертации след 1 януари 2009 г.) и млади преподаватели (със стаж като преподаватели по-малък от 5 години) в областта на обществените науки и хуманитарните и на свързани с тях области на точните науки. Всеки участник трябва да подготви за представяне на английски език пред останалите участници и гости на специализирания докторантски форум основната изследователска проблематика и приноси на своята дисертация /текущ изследователски проект (до 30 минути представяне и 15 минути дискусия). Освен това стипендиантите следва да посещават лекциите и срещите/дискусиите в рамките на Посланическия семинар на тема „Дипломация, глобализация и трансатлантическа сигурност“ с участието на чужди дипломати и експерти, представени в София. Допълнително те следва да участват по собствен избор допълнително в поне 2 от другите едноседмични курса (по един допълнителен курс на седмица), включени в общата програма (виж http://www.fisi-bg.info/).

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е 2 юни 2014 г. (важи дата на входящия номер или на пощенското клеймо) на адрес: София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ст. 114 за УКХ „Алма матер“ (ФИСИ-2014).

Документите за кандидатстване включват:

  • формуляр за кандидатстване с посочена изрично тема за презентация и кратко резюме (до 1 стр.);
  • заповед за зачисляване като докторант, диплома за защитена докторска дисертация или трудов договор за млад преподавател със стаж до 5 години;
  • автобиография по формуляр;
  • препоръка от хабилитиран преподавател - научен ръководител, рецензент на дисертация или ръководител на научно звено.