Начало / Новини / Календар / Изпит-събеседване за специалност "Изобразително изкуство" и специалност "Графичен дизайн" за кандидат-студенти

Ректорат

На 18 юни 2023 г. от 9.00 ч. ще се проведе изпит-събеседване за специалност "Изобразително изкуство" и специалност "Графичен дизайн" за кандидат-студенти. В хода на събеседването се изясняват и интересите на кандидата по отношение на съвременния художествен живот. Кандидатът споделя своите впечатления и оценки от посетени изложби, галерии, музеи, от художествени творби, или творби от областта на дизайна и графичния дизайн в София, в страната или чужбина. Поощрява се също самостоятелността на подбора и преценката, а не количеството на фактите.

Кандидатът представя вербално свои произведения, избрани по лична преценка от неговото портфолио. Поощрява се умението му да изложи мотивирано и убедително идеите, намеренията и задачите, които са го ръководили при избора на един или друг проблем, тема, сюжет, жанр и т.н. при осъществяването на дадената творба.

Повече информация: тук .