Начало / Новини / Архив / Архив - Студенти / Студентски стипендии и награди от Европейския социален фонд

   
Студентски стипендии и награди от Европейския социален фонд

Във връзка с изпълнението на проект "Студентски стипендии и награди", в Отдел студенти на СУ започна набирането на документи и класиране на кандидатите за стипендии и награди за зимния и летния семестър на учебната 2008/2009 година.

Крайният срок за подаване на документи в Отдел студенти на СУ е 10.04.2009 г.

Брой на предвидените стипендии за студенти от СУ: 1 854 за зимен и 1 854 за летен семестър на 2008/2009 учебна година.

Брой на предвидените награди за студенти от СУ: 1 115 за зимен и 1 115 за летен семестър на 2008/2009 учебна година.

Стипендии ще бъдат отпуснати на 10% от всички студенти в редовна форма на обучение. Класирането се извършва по низходящ бал въз основа на успеха на студентите от предходните 2 семестъра, а за студентите от 1-ви курс, за първия семестър.

Селекцията на кандидати за награди представлява 26% от всички студенти в редовна форма на обучение, по факултети за всички специалности от областите на висше образование "Природни науки, математика и информатика" и "Технически науки" за учебната 2007-2008 г. Класирането се извършва въз основа на успеха на студентите от предходия семестър и представен документ за участие в научни, изследователски или практически разработки.

Повече информация можете да получите от следните документи:

Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии и награди

Писмо до Ректора за Европейските стипендии и награди

Индивидуален он-лайн формуляр за кандидатстване за стипендии

Индивидуален он-лайн формуляр за кандидатстване за награди

Резервен формуляр за кандидатстване за стипендии

Резервен формуляр за кандидатстване за награди