Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини

   
Министър Клисарова връчи награда на чл.-кор. проф. Тони Спасов за постигнати резултати по изпълнение на проекта Beyond Everest

Днес започна лансираща конференция за програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Събитието е организирано от Министерството на образованието и науката със съдействието на Европейската комисия. Конференцията бе открита в зала „Роял“ на хотел „Шератон“, София.

Съобщение

Уважаеми колеги,

Във връзка с подмяна на електромерите от "ЧЕЗ Разпределение България" в Ректората ви уведомяваме, че на 19.02.2014 г. от 08:00 до 09:00 ч. ще бъде изключено електрозахранването в сградите на Ректората и Университетската библиотека.

Резултати от второ класиране и среща по проект BG051PO001-3.3.06-0045

Приключи вторият етап на класиране за бенефициентите по Проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Представяне на Сборника за научни постижения на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“

В Конферентната зала на Ректората днес беше представен Сборникът за научни постижения на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за периода 2008 – 2013 г.

Лиляна Табакова беше удостоена с Офицерски кръст на Ордена за граждански заслуги на Кралство Испания

Посланикът на Кралство Испания в България Хосе Луис Тапия връчи от името на Негово Величество краля на Испания Офицерски кръст за граждански заслуги на г-жа Лиляна Кънчева Табакова, щатен преподавател по Испаноамериканска литература в Катедрата по испанистика и португалистика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Тържественият акт се състоя в резиденцията на посланика на Испания в София на 11 февруари 2014 г.

Подписан е договор за съфинансиране на проекта “Трансгранично градинско изкуство по Черноморието”

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчева подписа договор с Министерството на регионалното развитие за предоставяне на национално съфинансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България на проекта “Трансгранично градинско изкуство по Черноморието”.

Първият българско-персийски речник беше представен в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

В Големия салон на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” бе представен първият българско-персийски речник. Изданието съдържа над 55 000 думи.

IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че след тежко боледуване почина дългогодишният преподавател във Философския факултет проф. Николай Василев.

Поклонението ще се състои на 16 февруари 2014 г. в 13.00 часа в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ вече има над един милион библиографски записа

На 11.02.2014 г. в 21.44 ч. Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” стана първата библиотека в страната, която предоставя на своите потребители възможност за информационно търсене в електронен каталог, съдържащ над един милион библиографски записа. Този успех е постигнат с подкрепата на фондация „Америка за България” по проекта НАБИС - изграждане на Национален академичен своден каталог.

IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че след кратко боледуване почина проф. дин Георги Даскалов.

Поклонението ще се състои на 14 февруари 2014 г. в 12.00 часа в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Студенти от Биологическия факултет на СУ спечелиха приза на AmGen за иновативна биотехнологична идея

Екипи от студенти – бакалаври от специалност Биотехнологии – IV курс, специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие – III курс и магистри от МП „Екологична биотехнология” и МП „Индустриални биотехнологии” от Биологически факултет, както и бакалаври от Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски” участваха в Иновационен семинар – състезание по предприемачество в биологията и медицината.

Допълнителен прием по проект BG051PO001-3.3.06-0045

Проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” обявява допълнителен прием.

Шест проекта са одобрени за финансиране от Университетския фонд за стратегическо развитие

Първите шест проектни предложения за финансиране от новосъздадения Университетския фонд за стратегическо развитие бяха одобрени от комисия, назначена със заповед на ректора на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ проф. дин Иван Илчев.

„Първият геолог на България” – юбилейна изложба в Университетската библиотека за проф. Георги Златарски

Във фоайето на Университетската библиотека бе открита изложба, посветена на 160-годишнината от рождението на проф. Георги Н. Златарски – основоположник на геоложката наука у нас, университетски преподавател, несменяем титуляр на Катедрата по геология, два пъти ректор на Алма матер (1897/98 и 1901/02), действителен член на Българското книжовно дружество, член основател и първи председател на Българското природоизпитателно дружество.

„Фотография“ - самостоятелна изложба на Цочо Бояджиев

В галерия „Алма Матер“ на СУ „Св. Климент Охридски“ бе открита самостоятелната изложба на проф. Цочо Бояджиев „Фотография“. Тя може да бъде видяна до 21 февруари 2014 г.

Временно прекъсване на Интернет

Поради профилактика на комуникационно оборудване в главния възел - кампус "Лозенец" и с цел подобряване качеството на услугата, ще има временно прекъсване на интернет свързаността на 5 февруари (сряда) в интервала между 17:00 и 18:00 часа.

Софийският университет отново е лидер според Рейтинговата система на висшите училища в България

Според актуализираната Рейтингова система на висшите училища в България Софийският университет „Св. Климент Охридски” отново е водещ университет в страната. Най-старото висше училище в България обучава в 25 професионални направления. В три от тях - Медицина, Фармация и Обществено здраве, няма данни за СУ в актуализираната рейтингова система, тъй като специалностите в тези направления са нови. Алма Матер заема първо място в класациите на 18 направления. В следващите издания на Рейтинговата система ще бъдат включени и данни за завършилите Медицинския факултет и новата специалност Фармация.

Софийският университет стана лауреат на наградата на сдружение „България си ти“ в памет на проф. Тончо Жечев

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ стана лауреат на наградата на сдружение „България си ти“ в памет на проф. Тончо Жечев. Най-старото висше училище в България е отличено в категорията за налагане на човешките ценности и културата.

Ректорът на СУ проф. дин Иван Илчев: „В нито един момент в плана ни не се включваше влизане на полиция в Университета“

В дните на окупацията са провалени 16 изпита, засегнати са най-малко 800 студенти

Окупацията на Ректората е прекратена

28 януари 2014 г. е работен и учебен ден.

Ректорът на СУ издаде заповед, с която забранява достъпа и пребиваването в Ректората

На основание чл. 29, ал. 2, т. 10 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във връзка с настъпилата извънредна ситуация в резултат от окупацията на сградата на Ректората, със своя заповед ректорът проф. дин Иван Илчев забрани днес, 27 януари 2014 г., достъпа и пребиваването в сградата на Ректората. Изключение правят само охраната на Университета и изрично упълномощени от ректора лица.

Решение на Академическия съвет на СУ относно окупацията на Ректората

Във връзка с окупацията на Ректората след проведено гласуване днес, 26 януари 2014 г., Академическият съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ реши следното:

Академическият съвет се съгласява, включително и на основание чл. 22, т. 2 от Закона за висшето образование, и настоява ректорското ръководство незабавно да предприеме всички законови мерки, предвидени в българското законодателство и правилниците на Софийския университет, за освобождаване на сградата на Ректората, осигуряване на достъп на всички преподаватели, студенти и служители в нея и използването й само за целите на висшето образование и академичната автономия.

Позиция на ректорското ръководство на Софийския университет

Ръководството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ заявява категорично, че окупацията на Ректората е недопустима. Действията на малка група граждани, част от които дори не са от академичната общност на Алма матер, в най-голямата сграда в София, която е публична държавна собственост и национален паметник на културата, пречат на десетки хиляди наши студенти и техните близки, както и на преподавателите и служителите от администрацията.

Фондация “Св. Климент Охридски” обявява Oсми национален литературен конкурс за стихотворение и разказ

За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. За участие в конкурса е необходимо да се представят по един непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.

Дистанционни курсове във Факултета по математика и информатика

Нова електронна форма на дистанционно обучение предлага експериментално от началото на академичната 2013-2014 г. Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Конкурс за нови изложби в галерия „Алма Матер”

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” обявява сесия за нови кандидатури за изложби в галерия „Алма Матер” за периода: април – юни 2014 г.; септември – декември 2014 г. Крайният срок за участие в конкурса е 10 февруари 2014 г.

Публичен дебат по повод 25-та годишнина от посещението на Франсоа Митеран в София „Да живее демокрацията! 25 години преход в Европа“

В зала 224 на СУ „Св. Климент Охридски“ днес бе отбелязана 25-годишнината от посещението на Франсоа Митеран в София. Събитието е организирано от посолството на Република Франция в България, Френския институт, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Червената къща.

Бакалаврите и магистрите от випуск 2013 на Факултета по математика и информатика получиха своите дипломи

На тържествена церемония, проведена в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 420 бакалаври и магистри от випуск 2013 на Факултета по математика и информатика получиха своите дипломи. Абсолвентите, които завършват с успех над 5.50, са над 100, а пълните отличници са 10.

Дипломираха се бакалаврите от випуск 2013 г. на Факултета по начална и предучилищна педагогика

На тържествена церемония, проведена в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 340 бакалаври от випуск 2013 г. от Факултета по начална и предучилищна педагогика получиха своите дипломи. Абсолвентите, които завършват с успех над 5,50, са 38.

Абсолвентите от випуск 2013 г. на Геолого-географския факултет получиха своите дипломи

Над 200 магистри и бакалаври от Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ получиха своите дипломи на тържествена церемония в Аулата на Алма матер. Четирима са пълните отличници на випуска, а над 80 са завършилите с успех над 5,50.

Проф. Николай Денков от Факултета по химия и фармация беше удостоен с Почетния знак на СУ със синя лента

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев връчи Почетния знак на СУ със синя лента на проф. Николай Денков на факултетен съвет, проведен в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация.

Програма „Сасакава” към СУ „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за еднократни докторантски стипендии в размер до 2000 щатски долара

Стипендиите "Сасакава" са предназначени за изследователска работа на кандидатите (докторантите) в чуждестранни университети и университетски библиотеки по темата на техните дисертации със срок не по-малък от един месец. Срокът за кандидатстването е до 28 февруари 2014 г.

Позиция на ректорското ръководство на Софийския университет

Във връзка с прекратяването на акцията на студентите в Ректората ректорското ръководство на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ изразява удовлетворението си от пълното възстановяване на нормалната работа на висшето училище и осигуряването на възможност за безпрепятствено провеждане на важни за студентите и преподавателите церемонии и събития в Аулата на Алма матер.

Ректорът на СУ връчи трудовите договори на шестима новоназначени преподаватели

Академичната кариера е една от най-вълнуващите професионални възможности, а Софийският университет винаги е бил оазис на свободомислието и място, където хората мислят.

Министерството на външните работи и сътрудничеството на Испания обявява изпити за прием за магистри по дипломация и международни отношения

Министерството на външните работи и сътрудничеството на Испания обявява изпити за прием за магистри по дипломация и международни отношения на Дипломатическата школа в Мадрид за учебната 2014-2015 г.

IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. Георги Бижков.

Софийският университет организира информационна среща по програма „Еразмус Мундус“

На 21 януари 2014 г., вторник, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ организира информационна сесия по програма "Еразмус Мундус", която ще се проведе в Конферентна зала на СУ от 13:00 до 17:30 ч.

На 6 януари 2014 г. стартира кампанията за стипендии на френското правителство за учебната 2014/2015 г.

Стипендиите са предназначени за нива магистратура, докторантура под двойно научно ръководство както и за краткосрочен престой до два месеца във Франция на докторанти и млади научни работници и се отпускат от френското правителство по обща процедура и извън конкретно договорени проекти.

Последната група български изследователи заминава за Антарктида

Днес с полет на „Алиталия“ за Рим заминават последните десет български полярници, водени от ръководителя на експедицията проф. Христо Пимпирев.

Първо класиране по проект на ФКНФ

Приключи първият етап на класиране за бенефициентите по Проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Софийският университет стана член на Международната асоциация на научните паркове

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ стана член на Международната Асоциация на научните паркове (IASP). Най-старото висше училище е единствената организация в България, член на създадената през 1997 г. мрежа.

Академическият съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2014 г.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 17 февруари 2014 г.

Софийският университет беше награден за работата си по програма „Еразъм”

Софийският университет „Св. Климент Охридски” беше награден на тържествена церемония днес със сертификат и плакет за цялостно качествено изпълнение на секторна програма „Еразъм“, дейност „Мобилност“, в рамките на Програма „Учене през целия живот”. Организатор на събитието е Центърът за развитие на човешките ресурси.

До 10.01.2014 г. е срокът за изтегляне на проектите за реконструкция на зала „Яйцето“

Уважаеми участници в архитектурния конкурс за идеен проект за реконструкция на зала „Яйцето”, в предишно официално съобщение на ръководството на Софийския университет беше обявено, че за съжаление се налага първият конкурс за реконструкция на „Яйцето” да бъде преобявен, този път като конкурс по ЗОП и бяха обяснени и причините за това.

Инж. Славея Юрукова беше удостоена с Почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски” І степен

На заседание на Академическия съвет на Софийския университет днес началникът на отдел „Стопански” инж. Славея Юрукова беше удостоена с Почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски” І степен.

Абсолвентите от випуск 2013 г. на Факултета по педагогика получиха своите дипломи

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха връчени дипломите на завършилите Факултета по педагогика.

Проф. д-р Жан-Пол Жаке е новият доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Днес на тържествена церемония в Заседателна зала 1 на Ректората проф. д-р Жан-Пол Жаке беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Изложба и представяне на книги в Университетската библиотека по случай 125-годишния юбилей на СУ „Св. Климент Охридски”

В Университетската библиотека бе открита изложбата „125 книги по случай 125-годишнината на Алма матер”, представяща най-новата научна продукция на Университетското издателство. На събитието бяха представени най-новите книги - Почетните доктори на Софийския университет "Св. Климент Охридски” (1888-1939) и Университетът. Спомени на възпитаници.

40 години обучение, 40 години практика във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ

В Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе среща по повод 40 години от завършването на първият випуск на профил „Телевизия” и 85 години от рождението на д-р Младен Младенов, основател на профил „Телевизия”. Водещ на събитието бе Антон Хекимян.

Център „Образование за демокрация“ благодари за високия професионализъм на преподаватели в Софийския университет

В писмото си Красимир Лойков изразява специална благодарност към екипа, управляващ проекта и по-конкретно към проф. д-р Ирина Колева от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните асистенти по проекта в план – логистика – ст. ас. Христо Беров, Ани Истаткова и Меглена Кусева.