Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Юбилейна конференция отбелязва 125 години математика и природни науки в СУ ”Св. Климент Охридски”

   
Юбилейна конференция отбелязва 125 години математика и природни науки в СУ ”Св. Климент Охридски”

В Аулата на Софийския университет се проведе тържествено откриване на юбилейната конференция, с която най-старото висше училище в България отбелязва 125-та годишнина от преподаването на математика и природни науки в СУ ”Св. Климент Охридски”. Събитието е организирано от Факултета по математика и информатика, Физическия факултет, Факултета по химия и фармация и Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията ще продължи до 8 декември 2014 г.

На тържеството присъстваха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев, деканът на Факултета по математика и информатика доц. д-р Евгения Великова, деканът на Факултета по химия и фармация проф. дхн Тони Спасов, деканът на Физическия факултет проф. дфн Александър Драйшу, деканът на Геолого-географския факултет проф. д-р Марин Иванов, учени, преподаватели, студенти.

DSC_0610_600x400

Събитието бе открито от заместник-декана на ФМИ доц. д-р Христо Ганчев. Той поздрави присъстващите в Аулата по повод честването на 125-та годишнина от създаването на физико-математическото отделение на първото висше училище в България през 1889 г. През 1904 г., заедно с преобразуването на Висшето училище в университет, отделението се преименува във Физико-математически факултет, като в този момент вече са се оформили катедри по биология, геология и география, математика, физика и химия. „През 1963 г. се оформят окончателно днешните природо-математически факултети на СУ – Биологически факултет, Геолого-географски факултет, Факултет по математика и информатика (тогава Факултет по математически науки), Факултет по химия и фармация (тогава Химически факултет) и Физически факултет. Така през тази юбилейна година своята 125 годишнина честват петте природно-математически факултета на СУ, каза още доц. Ганчев.

DSC_0615_600x400

Доц. д-р Христо Ганчев

Ректорът на Софийския университет чл.кор.проф. дин Иван Илчев поздрави присъстващите и заяви:Факултетите, които отбелязват този значим юбилей днес, са факултетите, които дават облика на Софийския университет като изследователски университет. Това се доказа и от поредните национални рейтинги на университетите, които излязоха само преди 3 дни и в които можете да видите, че разликите между специалностите в тези факултети и специалностите, които са на втори места в тези университети често е катастрофална. Това не ни радва, защото ако няма силна конкуренция, и първите нямат стимул да се развиват.“

Ректорът добави още, че през последните години студентите не са загубили интерес към природните науки, огромен е интересът към специалностите от областта на информатиката.Той изрази надеждата си, че с преобразуването на Факултета по химия във Факултет по химия и фармация обсегът на дейността му ще се разшири още повече. По думите на проф. Иван Илчев имат с какво да се похвалят и геолозите, а публикациите на Физическия факултет са сред основните, които излизат от Алма матер.

DSC_0623_600x400

Проф. дин Иван Илчев

Деканът на Факултета по математика и информатика доц. Евгения Великова поздрави аудиторията и заяви, че провеждането на 125 години обучение по математика и природни науки отрежда на СУ достойно място сред европейските университети. „Това са няколко поколения преподаватели и учени, стотици хиляди студенти, обучени в Софийския университет по математика и природни науки, години на колосални промени в живота на българското общество, които повлияха върху обема и структурата на преподавания материал и доведоха до възникване на нови учебни програми и научни специалности“ – заяви доц. Великова. Тя каза още, че през този период са се зародили и усъвършенствали и чисто нови научни дисциплини като информатиката и компютърните науки и те своевременно и актуално започват да се преподават в университета.

DSC_0629_600x400

Доц.д-р Евгения Великова

Деканът на ФМИ подчерта още, че динамиката в развитието на технологиите и процесите сега са такива, че в цялостния обхват на общественото развитие у нас няма област, в която възпитаниците на математическия и на природните факултети на СУ да не бъдат основни двигатели на обществените процеси. „Нашите преподаватели и кадри са се доказали в обществения живот като неизчерпаем източник на нови творчески идеи, иновативни разработки и експертни решения“, каза доц. Великова и добави: „Нашите възпитаници стават нашите най-активни посланици и с постиженията си те издигат авторитета на университета като цяло“.

Доц. Великова благодари на колегите си за труда, който полагат, и на студентите – бивши, настоящи и бъдещи. Тя изрази задоволството си, че юбилейното събитие е повод за среща както на изтъкнати учени от различни научни и образователни институции от България и от чужбина, така и на различни поколения в науката - утвърдени учени, млади колеги, докторанти и студенти. „Форумът, който откриваме днес, има за цел да предложи непринудена атмосфера за научни и за чисто човешки контакти, за обмен на идеи, на творчески и професионален опит“ заяви в края на словото си доц. Великова.

DSC_0649_600x400

Проф. дфн Александър Драйшу

Деканът на Физическия факултет проф. дфн Александър Драйшу отбеляза в словото си, че важността на познанията в областта на природните науки и математиката е осъзната още преди създаването на самия Университет - през българското Възраждане: „В далечната 1848 година Найден Геров издава в Белград на български език, учебника "Извод от физика", отпечатан в правителствена книгопечатна, 208 стр. Негови са и думите „Физиката е висока и пространна наука.“ В словото си проф. Драйшу очерта накратко развитието на природо-математическите науки у нас и отдаде почитта си към бележитите български учени, извели на високи височини тези науки у нас.

Проф. Драйшу напомни, че през изминалата година Физическият факултет, както и другите природни факултети в СУ, е чествал своята 50-годишнина като самостоятелен факултет. „Днес можем да сме удовлетворени от третите поредни най-високи оценки в Рейтинговата система на Министерството на образованието и науката в професионално направление Физически науки“, подчерта проф. Драйшу. Той изрази надеждата си, че цялата академична общност, обединена от разбирането, че инвестицията в интелектуалния потенциал на нацията е възможно най-смислената, ще продължи да дава най-доброто качество на обучението на възпитаниците на Софийския университет.

DSC_0654_600x400

Проф. дхн Тони Спасов

Деканът на Факултета по химия и фармация чл. кор. проф. дхн Тони Спасов поздрави гостите по случай празника на природните факултети и отбеляза, че 125 години е относително кратък исторически период, тъй като някои от присъстващите колеги са работили в Софийския университет повече от 50-60 години - половината от времето на юбилея. „От друга страна, 125 години не са малко, за да се изградят традиции на високо качество във висшето образование. Традиции в това да поддържаме връзката между научните изследвания и обучението, в осигуряването на приемственост между поколенията изследователи и преподаватели. Всичко това са ценности, които времето е наслоило и утвърдило и ние смело и убедено предаваме на по-младите колеги като отправна точка и мерило за правилност на пътя.”, подчерта деканът и допълни, че през тези 125 години през природните факултети и математиката са минали като учени и преподаватели изключително много будни български умове: „Ние знаем за всеки от тях, имаме снимки, биографии, научни постижения, и не забравяме по време на празници и чествания да припомняме техния принос.”

Проф. Спасов изрази надежда, че ще бъдат утвърдени ценности на ефективен начин на работа: „Надявам се, че всеки от нас прави възможното, за да сме сигурни, че всеки млад човек, който е бил в нашите факултети, е разбрал смисъла на нашия временен престой, на човешкото усилие, на това да твори, да създава красивото. Така че с общи усилия ние успяваме да го постигаме и сега.”

В рамките на церемонията бяха връчени награди по повод 125-годишния юбилей. Проф. Илчев връчи на Владислав Харалампиев наградата за студент с отлични постижения в областта на информатиката и компютърните науки. Втората награда в тази област получи Красимир Георгиев.

DSC_0659_600x400
DSC_0662_600x400

Наградата на името на академик Борислав Боянов за високи резултати в обучението и научни постижения в областта на математиката получиха Милена Венева и Стоян Димитров. Тя беше връчена от академик Благовест Сендов.

DSC_0669_600x400

В рамките на конференцията ще бъдат проведени специализирани и работни семинари, кръгли маси и дискусии по научни и учебни проблеми и други, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на обучението по математика, информатика и природни науки. Събитието ще приключи с Форум за образованието по математика, информатика и природни науки в България, който ще се проведе на 8 декември 2014 г. в Аулата на Софийския университет.

DSC_0640_600x400

Тематиката на конференцията е широкоспектърна, включваща актуални съвременни теми от областта на математиката, информатиката, химията, физиката, биологията и обучението в тези области. Акцент ще бъде поставен върху взаимовръзките между отделните области с цел изграждане на мостове за бъдещи интердисциплинарни изследвания.

DSC_0677_600x400
DSC_0710_600x400

В края на събитието ученици от НПМГ поднесоха на гостите и участниците в конференцията музикален поздрав.