Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Награда за научна и изследователска дейност

   
Награда за научна и изследователска дейност

Проф. Иван Илчев връчи заедно с проф. Боян Биолчев Голямата награда за научна и изследователска дейност на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2012 г. на проф. Здравко Лалчев.

Това се случи по време на тържествената церемония по повод Патронния празник на Софийски университет „Св. Климент Охридски” в Аулата.

Преди това на тържеството проф. Здравко Лалчев произнесе академично слово на тема: „От Алхимията до биохимията и Молекулярната биология – или за „Елексира на дълголетието”.

Проф. Здравко Лалчев участва в конкурса за „Голямата награда на СУ” с 137 научни труда, от които 84 са публикувани в престижни международни списания с общ ИФ надхвърлящ 150. Той е автор и на 3 монографии, издадени от чуждeстранни академични издателства , като CRC Press (САЩ), Wiley -VCH Verlag GmbH и INTECH Open Access Publisher (Croatia), както и съавтор на 1 монография публикувана на български език. Научните постижения на проф. Лалчев са докладвани на повече от 190 международни и национални научни форуми. Трудовете на проф. Лалчев са цитирани в научната литература 850 пъти, от които над 150 пъти в книги, монографии и учебни пособия. Проф. Лалчев е автор и на 7 патента, част от които са вече внедрени в детски болници и педиатрични клиники в София, Варна и Киев. Съвместно с проф. Е. Христова от МУ-София е признат за пионер при внедряването на животоспасяващата „Сърфактант-терапия” за лечение на недоносени деца страдащи от сърфактантна недостатъчност. От 1992 г. досега чрез тази терапия е спасен живота на повече от 9000 деца в България.

Проф. Лалчев е създател на 6 оригинални диагностични методи и 2 нови технологии за производство на лекарствени препарати.

Бил е ръководител на повече от 45 успешно защитили дипломанти в БФ и ХФ на СУ и на Шуменския Университет, както и на 12 докторанта, от които 3-ма чужденци.