Начало / Новини / Архив / 120 години СУ / Факултетни програми / Департамент за информация и усъвършенстване на учители

   

1619 София, бул. Цар Борис ІІІ 224

тел. (+359 2) 857 00 12

http://www.diuu.bg/

 

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители е основан през 1953 г. като Институт за усъвършенстване на учители. От 1983 г. е интегриран като самостоятелно звено в състава на СУ „Св. Климент Охридски“. Основната цел на неговата дейност е да се подпомагат професионално-квалификационното израстване и кариерното развитие на педагогическите кадри. Предмет на дейност на ДИУУ е следдипломното продължаващо образование на учителите, училищните ръководители и другите специалисти в системата на средното образование в страната.

Днес в Департамента за информация и усъвършенстване на учители работят 43 души, от които 15 хабилитирани. Годишно в различни форми за повишаване на квалификацията участват средно около 6000 учители.

ДИУУ създава база данни за участниците в програмите за продължаващо професионално и кариерно развитие, включително чрез персонални учителски портфолиа, привличането им като модератори и пр. Към 2007 г. Департаментът е присъдил първа професионално-квалификационна степен на 272-ма учители и други образователни специалисти, втора степен – на 424, трета – на 410, четвърта – на 2015, и пета – на 5200.