Начало / Наука / Проекти на СУ / Проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г." / Проект „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" - гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр. София