Начало / Наука / Научноизследователски центрове и лаборатории

   

Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев"

Център CEDES – Германикум

Мрежова Cisco Академия при СУ

Център за източни езици и култури

Център по кореистика

Център на технологии на информационното общество

EURAXESS център за мобилност на учените

Съвместен Геномен Център

Университетски център за въздушно наблюдение

Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания

Университетски център за трансгранични българистични изследвания

Университетски научноизследователски център за електронно обучение (УНИЦЕО)

Център по образователни технологии

Център (лаборатория) по гражданско образование

Център за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП)

Център за Трансфер на технологии при СУ

Университетски център по космически изследвания и технологии (УЦКИТ)

Лаборатория по физика и техника на полупроводниците

Лаборатория Вирусология