Начало / Наука / Научни прояви

   

 

Конференции, симпозуми, семинари

 

 

 • Международна научна конференция "ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ"
  8 - 9 юни 2018 г., Филологически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
  Срок за изпращане на заявките за участие: 1 май 2018 г.
  ПОКАНА , Информационно писмо , Заявка за участие

 

 

 

 

 

 • Българистични езиковедски четения
  19 - 20 ноември 2018 г., Аула, Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски"
  Срок за изпращане на заявките: 30 май 2018 г.
  ПОКАНА , Заявка за участие