Начало / Наука / Научни прояви

   

 

Конференции, симпозуми, семинари

 

  • IV научна конференция с международно участие : "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи",
    в чест на проф. д-р Лилия Илиева
    1 - 2 юни 2023 г., ЮЗУ-Благоевград
    Заявка за участие - до 1.05.2023 г. на ел. адрес: lingvistika@swu.bg