Начало / Наука / Научни прояви

   

 

Конференции, симпозуми, семинари

 

 

 

  • Българистични езиковедски четения
    19 - 20 ноември 2018 г., Аула, Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски"
    Срок за изпращане на заявките: 30 май 2018 г.
    ПОКАНА , Заявка за участие