Начало / Наука / Научни прояви

   

 

Конференции, симпозуми, семинари

 

 • ХІІІ международна конференция по социолингвистика на тема:
  ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА
  19 - 20 октомври 2017, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  Срок за изпращане на заявките: 15 май 2017 г.
  Покана и Заявка за участие

 

 

 

 • Юбилейна научна конференция с международно участие:
  "Невронауки - от теорията до експеримента"
  30 ноември - 1 декември 2017 г., Институт по невробиология при БАН, гр. София
  Срок за изпращане на заявките и резюметата: 30 септември 2017 г.