Новини и събития

Пет български университета създават уникален Център за върхови постижения в областта на информатиката и ИКТ

На 20 юли 2018 г. в гр. Бургас се проведе откриваща пресконференция по проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01). Основната цел на проекта е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

„Алма Алтер“ взе участие в Международния театрален фестивал „Експеримент“ в Полша

Трупата на Театър-лаборатория „Алма Алтер“ представи две постановки на Международния театрален фестивал „Експеримент“ в Полша – моноспектакъла „Септември“ по Гео Милев и мюзикъла „Красавицата и звяра“ .

Всички новини

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2018

https://online.uni-sofia.bg/

Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за уч. 2018/2019 г.

 

ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА

https://mf.uni-sofia.bg

Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти в специалност Медицина за уч. 2018/2019 г.