Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Научноизследователски сектор / Управителен съвет

   

избран на Общо събрание на НИС на 28.06.2012 г.

 

Председател:

 

чл. кор. проф. дбн Румен Георгиев Панков — Биологически факултет

 

Членове:

 

  • чл.кор.проф. Петър Атанасов Кралчевски — Химически факултет
  • проф. Ани Пройкова – Физически факултет
  • проф. Асен Пашов – Физически факултет
  • чл. кор. проф. Здравко Лалчев - Биологически факултет
  • доц. Красен Стефанов - Факултет по математика и информатика
  • доц. Стелиян Димитров — Геолого-географски факултет
  • проф. Анна-Мария Тотоманова - Факултет по славянски филологии
  • хим. Атанас Любенов Терзиев — щат на НИС