Начало / Университетът / История / Символи на Университета / Ректорски инсигнии / Ректорският жезъл

   

В почти всички културни традиции жезълът е атрибут с аналогична символика – олицетворява мъжкото начало, силата, могъществото и властта. Жезълът във формата на пастирска тояга с извит горен край в ръката на епископа символизира грижата на пастира за духовното опазване и спасение на стадото, като включва и правото да отсъжда и наказва. В академичния церемониал жезълът се носи пред ректора като символ на ректорското достойнство и власт.

На 24 май 1936 г., на празника на първопросветителите светите братя Кирил и Методий, председателят на Балканския комитет в Лондон Сър Едуард Бойл осъществява уникална външнополитическа инициатива. С одобрението на Оксфордския университет в лицето на неговия канцлер лорд Халифакс и ректора Линдсе Сър Едуард Бойл връчва в присъствието на представителите на българските официални институции и професорското тяло на Ректора на Софийския университет акад. Михаил Арнаудов точно копие на близо двестагодишния оксфордски жезъл като символ на академичната власт. Жестът е ярък израз на признание на порасналия международен престиж на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. “Истинско щастие е за нас, – заявява в словото си акад. М. Арнаудов – млад народ, излязъл на попрището на свободното умствено развитие едва преди 60 години, че можем да се приобщим и чрез днешния знаменателен дар към благородното дело на Оксфордския университет, който Вие, уважаеми Сър Едуард, представяте така достойно”.

 

 

Жезълът се състои от три части – горна (камбановидна с връх), средна (ствол с пръстени, символизиращи силата и властта) и долна (плоска основа). Отдолу нагоре е изписана емблематичната латинска фраза EGO SUM VITA VERITAS (АЗ СЪМ ЖИВОТ, ИСТИНА), с глава на бик в основата, олицетворяваща достойнството на ректорския сан. Върху ствола е гравиран допълнително текст на български език, обозначаващ дарителя – “Оксфордски университет – Дар на Софийския университет”. Днес в Университета не се използва Оксфордският жезъл. Той е изложен в централната витрина, посветена на ректорите и регалиите в Музея на СУ ”Св. Климент Охридски”.

 

 

През 1984 г. е изработен нов жезъл, олицетворяващ символиката на българската образователна традиция. Горната част на жезъла представя патрона на Университета св. Климент Охридски с перо в дясната и книга в лявата ръка. Следва ствол със задължителните пръстени, символизиращи ректорското достойнство и власт. “Много менталност и монументалност” са ключовите характеристики за жезъла от неговия автор – художника Ставри Калинов, завършил Националната художествена академия в София през 1977 г. и реализирал десетки самостоятелни изложби в България и много страни по света.