Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Бакалавърска степен / Физически факултет / Физика на ядрото и елементарните частици (на английски)

   

Квалификационна характеристика

Учебен план

Уебсайт (на английски)

Бакалавърската програма по физика на ядрото и елементарните частици (Nuclear and Particle Physics – NPP), която се преподава на английски език, в началния си вариант беше предназначена предимно за граждани на държави, които не са членки на ЕС, и за граждани на страни, които се подготвят за членство в Съюза. Сега вече в нея могат да се обучават също български граждани и граждани на Европейския съюз. Продължителността й е осем семестъра.

Програмата осигурява солидна образователна основа по физика със специален акцент върху субатомната физика и нейните приложения. Бъдещите студенти ще получат първокачествена подготовка по физика и значителен опит в областта на фундаменталната и приложната ядрена физика, физиката на елементарните частиците, радиационната дозиметрия, радиоекологията, ускорителите на частици и компютърните науки. Бакалавърската програма NPP е специално разработена, за да осигури на студентите солидни знания и умения на ниво, което им позволява не само да продължат образованието си в магистърски програми в университети в ЕС и другаде, но и да бъдат наети в научноизследователски, развойни и аналитични отдели в промишлеността, както и в научни и държавни изследователски лаборатории. Методите на обучение са базирани на съвременни информационни технологии. Студентите имат право и се насърчават да извършват научни изследвания в катедрите на Физическия факултет от началото на своето обучение.

Програмата за бакалавърска степен по физика на ядрото и елементарните частици е разработена за придобиване на теоретични знания и практически умения в областта на физиката, математиката и информационните технологии. В края на обучението си бакалаврите от NPP ще могат да извършват модерни и самостоятелни изследвания във всички тези области на съвременната наука.