Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Ангел Георгиев Ангелов, Факултет по славянски филологии

Аула, Ректорат

 

Защита на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки” на тема „ЛИНГВИСТИЧНИ ПРАВА НА ЧОВЕКА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ЕВРОПА, НА БАЛКАНИТЕ И В БЪЛГАРИЯ (За еколингвистичен подход в условията на глокализация)

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: